چند رسانه ای

حسابداری

هوش مصنوعی برای حوزه های مالی

هوش مصنوعی برای حوزه های مالی : کاهش هزینه ها، ایجاد وفاداری به برند و افزایش امنیت هوش مصنوعی یا AI یکی مولفه هایی است که توسط موسسات مالی و موسسات پرداخت زمانی که در مورد آینده خدمات مالی خود صحبت می کنند عنوان می شود. AI را تقریبا می توان در هر حوزه ای […] نوشته هوش مصنوعی برای حوزه های مالی اولین بار در نرم افزار حسابداری و مالی هلو پدیدار شد.

حسابداری

حسابداری

اخبار گوناگون