درباره ما

گروه مهندسی کیمیا در سال 1375 با هدف فعالیت در کلیه رشته های مربوط بهIT  و خدمات مهندسی کامپیوتر فعالیت خود را آغاز نمود. در ابتدا، فعالیت مجموعه به عرضه محصولات سخت افزاری و خدمات و پشتیبانی سیستمهای سخت افزاری محدود می شد. لیکن شرکت طرح و پردازش کیمیا در سال 1385 با هدف نوآوری خدمات و همچنین گستردگی پوشش و تشخیص صحیح و هوشمندانه نیاز مشتری، تجربه ارزنده سهامداران خود در این حوزه و تحقیقات وسیع درخصوص فعالیت فروشگاههای آنلاین در داخل و خارج از کشور اقدام به تدوین سند راهبردی شرکت طرح و پردازش کیمیا نموده و دراین خصوص از ابتدای سال 1397 مقدمات راه اندازی وب سایت خبری یاسفا را انجام داد. وب سایت یاسفا یک موتور جستجوی تخصصی خبر در زمینه کلیه اخبار و مقالات حسابداری و مالیات است.