روی خط خبر

شما با انتخاب دسته بندی اخبار news به این صفحه وارد شده اید.

روزنامه وطن امروز | شماره :2537

مربی شدن مهاجم اسبق استقلال در عمانعباس سرخاب، مهاجم جنوبی فوتبال ایران و باشگاه استقلال در دهه ۷۰ بعد از سال ها غیبت در سطح اول مربیگری باشگاهی طی توافقی با سران باشگاه دسته اولی جعلان راهی مسقط شد تا تجربه جدیدی در این عرصه به دست بیاورد.در روزهایی که کوچ فوتبالیست های ایرانی به لیگ های کشورهای حوزه خلیج فارس استارت خورده، حالا عباس سرخاب که پیش از این هدایت تیم های شهرداری بندرعباس، شاهین بوشهر و... را برعهده داشت به عنوان نخستین مربی لژیونر در فوتبال عمان، هدایت تیم دسته اولی جعلان را برعهد...

روزنامه وطن امروز | شماره :2537

مربی شدن مهاجم اسبق استقلال در عمانعباس سرخاب، مهاجم جنوبی فوتبال ایران و باشگاه استقلال در دهه ۷۰ بعد از سال ها غیبت در سطح اول مربیگری باشگاهی طی توافقی با سران باشگاه دسته اولی جعلان راهی مسقط شد تا تجربه جدیدی در این عرصه به دست بیاورد.در روزهایی که کوچ فوتبالیست های ایرانی به لیگ های کشورهای حوزه خلیج فارس استارت خورده، حالا عباس سرخاب که پیش از این هدایت تیم های شهرداری بندرعباس، شاهین بوشهر و... را برعهده داشت به عنوان نخستین مربی لژیونر در فوتبال عمان، هدایت تیم دسته اولی جعلان را برعهد...

روزنامه وطن امروز | شماره :2537

شهردار لندن خواهان تکرار همه پرسی بریگزیت شد«صادق خان» شهردار لندن در یادداشتی که در روزنامه «آبزرور» چاپ شد، خواستار برگزاری همه پرسی دیگری شد که توافق نهایی بریگزیت را به رأی مردم مشروط می کند. انگلیس قرار است تا ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپایی جدا شود اما باتوجه به آنکه طرح پیشنهادی ترزا می ، نخست وزیر این کشور هنوز مورد تایید پارلمان قرار نگرفته است ، برخی قانونگذاران بریتانیایی و همچنین اتحادیه های صنفی خواستار همه پرسی از مردم برای اتخاذ تصمیم نهایی شده اند. این درحالی است که ترزا می دائم...

روزنامه وطن امروز | شماره :2537

شهردار لندن خواهان تکرار همه پرسی بریگزیت شد«صادق خان» شهردار لندن در یادداشتی که در روزنامه «آبزرور» چاپ شد، خواستار برگزاری همه پرسی دیگری شد که توافق نهایی بریگزیت را به رأی مردم مشروط می کند. انگلیس قرار است تا ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپایی جدا شود اما باتوجه به آنکه طرح پیشنهادی ترزا می ، نخست وزیر این کشور هنوز مورد تایید پارلمان قرار نگرفته است ، برخی قانونگذاران بریتانیایی و همچنین اتحادیه های صنفی خواستار همه پرسی از مردم برای اتخاذ تصمیم نهایی شده اند. این درحالی است که ترزا می دائم...

روزنامه وطن امروز | شماره :2537

شهردار لندن خواهان تکرار همه پرسی بریگزیت شد«صادق خان» شهردار لندن در یادداشتی که در روزنامه «آبزرور» چاپ شد، خواستار برگزاری همه پرسی دیگری شد که توافق نهایی بریگزیت را به رأی مردم مشروط می کند. انگلیس قرار است تا ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپایی جدا شود اما باتوجه به آنکه طرح پیشنهادی ترزا می ، نخست وزیر این کشور هنوز مورد تایید پارلمان قرار نگرفته است ، برخی قانونگذاران بریتانیایی و همچنین اتحادیه های صنفی خواستار همه پرسی از مردم برای اتخاذ تصمیم نهایی شده اند. این درحالی است که ترزا می دائم...

روزنامه وطن امروز | شماره :2537

شهردار لندن خواهان تکرار همه پرسی بریگزیت شد«صادق خان» شهردار لندن در یادداشتی که در روزنامه «آبزرور» چاپ شد، خواستار برگزاری همه پرسی دیگری شد که توافق نهایی بریگزیت را به رأی مردم مشروط می کند. انگلیس قرار است تا ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپایی جدا شود اما باتوجه به آنکه طرح پیشنهادی ترزا می ، نخست وزیر این کشور هنوز مورد تایید پارلمان قرار نگرفته است ، برخی قانونگذاران بریتانیایی و همچنین اتحادیه های صنفی خواستار همه پرسی از مردم برای اتخاذ تصمیم نهایی شده اند. این درحالی است که ترزا می دائم...

روزنامه وطن امروز | شماره :2537

شهردار لندن خواهان تکرار همه پرسی بریگزیت شد«صادق خان» شهردار لندن در یادداشتی که در روزنامه «آبزرور» چاپ شد، خواستار برگزاری همه پرسی دیگری شد که توافق نهایی بریگزیت را به رأی مردم مشروط می کند. انگلیس قرار است تا ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپایی جدا شود اما باتوجه به آنکه طرح پیشنهادی ترزا می ، نخست وزیر این کشور هنوز مورد تایید پارلمان قرار نگرفته است ، برخی قانونگذاران بریتانیایی و همچنین اتحادیه های صنفی خواستار همه پرسی از مردم برای اتخاذ تصمیم نهایی شده اند. این درحالی است که ترزا می دائم...

روزنامه وطن امروز | شماره :2537

شهردار لندن خواهان تکرار همه پرسی بریگزیت شد«صادق خان» شهردار لندن در یادداشتی که در روزنامه «آبزرور» چاپ شد، خواستار برگزاری همه پرسی دیگری شد که توافق نهایی بریگزیت را به رأی مردم مشروط می کند. انگلیس قرار است تا ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپایی جدا شود اما باتوجه به آنکه طرح پیشنهادی ترزا می ، نخست وزیر این کشور هنوز مورد تایید پارلمان قرار نگرفته است ، برخی قانونگذاران بریتانیایی و همچنین اتحادیه های صنفی خواستار همه پرسی از مردم برای اتخاذ تصمیم نهایی شده اند. این درحالی است که ترزا می دائم...

روزنامه وطن امروز | شماره :2537

ارسال به دوستانارسال به دوستانتقویم امروز ممنوعیت استفاده از نهر فرات برای کاروان امام حسین(ع) به دستور عمر بن سعد- 61 قالغای یکجانبه قرارداد 1975 الجزایر توسط «صدام» رئیس جمهور بعثی عراق- 1359 شتشکیل نیروهای سه گانه در سپاه پاسداران به فرمان امام خمینی(ره)- 1364 شتولد «نجم الدین ابوالفتح یوسف شیبانی» جغرافیدان مسلمان- 601 قتهاجم ارتش سرخ شوروی به لهستان در آغاز جنگ دوم جهانی- 1939موقوع فاجعه «سپتامبر سیاه» و کشتار فلسطینی ها توسط شاه حسین اردنی - 1970مانجام مذاکرات صلح «کمپ دیوید» بین سران مصر ...

روزنامه وطن امروز | شماره :2537

ارسال به دوستانارسال به دوستانتقویم امروز ممنوعیت استفاده از نهر فرات برای کاروان امام حسین(ع) به دستور عمر بن سعد- 61 قالغای یکجانبه قرارداد 1975 الجزایر توسط «صدام» رئیس جمهور بعثی عراق- 1359 شتشکیل نیروهای سه گانه در سپاه پاسداران به فرمان امام خمینی(ره)- 1364 شتولد «نجم الدین ابوالفتح یوسف شیبانی» جغرافیدان مسلمان- 601 قتهاجم ارتش سرخ شوروی به لهستان در آغاز جنگ دوم جهانی- 1939موقوع فاجعه «سپتامبر سیاه» و کشتار فلسطینی ها توسط شاه حسین اردنی - 1970مانجام مذاکرات صلح «کمپ دیوید» بین سران مصر ...

لیست اخباری که مشاهده می کنید با انتخاب دسته بندی اخبار news صورت گرفته است.

اخبار گوناگون