روی خط خبر

شما با انتخاب دسته بندی برنامه و بودجه planning and budjets به این صفحه وارد شده اید.

بیم ها و امیدهای سرمایه گذاری در پروژه های شهری تهران

گزارشگر خبری: نازیلا محمدی به گزارش نمایه بانک ، دکتر مجید فراهانی با اشاره به اهمیت موضوع سرمایه گذاری در حوزه پروژه های شهری در کلان شهر تهران گفت : در شهر تهران هر وقت در حوزه پروژه های کلان سخن از سرمایه گذاری به میان می آید، هزاران بیم و امید در ...

لیست اخباری که مشاهده می کنید با انتخاب دسته بندی برنامه و بودجه planning and budjets صورت گرفته است.

اخبار گوناگون