روی خط خبر

شما با انتخاب دسته بندی مالیات tax به این صفحه وارد شده اید.

از من بپرس قسمت سوم - مالیات

پاسخ به 4 سؤال مطرح شده از سوی کاربران عزیز با موضوع: 1) مالیات حق تمبر 2) مالیات پاداش هیأت مدیره 3) مالیات نقل و انتقال املاک 4) هزینه های قابل قبول نوشته از من بپرس قسمت سوم اولین بار در مالیات | آموزش مالیات پدیدار شد.

مالیات چی قسمت ششم - مالیات

چکیده این قسمتدر این قسمت بحث ” ابلاغ ” را با تفسیر موارد زیر تمام کردم.۱) رأی تفسیری شماره ۳۰/۴/۵۸۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۲۱ شورای عالی مالیاتی۲) مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ۳) بخشنامه شماره ۳۰/۴/۹۸۸۸/۳۳۰۸۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۰۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی

الزام دارایی بر نظارت بر درآمد و هزینه های سازمان نظام مهندسی - مالیات

الزام دارایی بر نظارت بر درآمد و هزینه های سازمان نظام مهندسی شماره: ۵۴۰۶۲/ت ۱۸۱۰۸هـ تاریخ: ۱۳۷۶/۰۳/۱۸ پیوست: مخاطبان / ذینفعان موضوع الزام دارایی بر نظارت بر درآمد وهزینه های سازمان نظام مهندسی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۷ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد قسمت اخیر بند […] نوشته الزام دارایی بر نظارت بر درآمد و هزینه های سازمان نظام مهندسی اولین بار در مالیات | آموزش مالیات پدیدار شد.

اسامی نهادهای انقلاب اسلامی - مالیات

اسامی نهادهای انقلاب اسلامی شماره: ۱۱۶۴۶۲/ت ۲۵۵ تاریخ: ۱۳۶۸/۰۴/۰۶ پیوست: مخاطبان / ذینفعان موضوع اسامی نهادهای انقلاب اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶۸/۳/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۸۳۱/۱۲۵۱۴-۴/۳۰ مورخ ۶۷/۱۱/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد حکم قسمت اخیر بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی تصویب نمودند […] نوشته اسامی نهادهای انقلاب اسلامی اولین بار در مالیات | آموزش مالیات پدیدار شد.

آیین نامه بند های ۴،۳،۲ و ۵ ماده ۲ - مالیات

آیین نامه بند های ۴،۳،۲ و ۵ ماده ۲ شماره: ۴۴۰۹۶/ت ۳۰۵هـ تاریخ: ۱۳۶۸/۰۴/۲۶ پیوست: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳۶۸/۰۳/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۸/۱۱۹۶۲-۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارائی آئین نامه اجرائی بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی را […] نوشته آیین نامه بند های ۴،۳،۲ و ۵ ماده ۲ اولین بار در مالیات | آموزش مالیات پدیدار شد.

مالیات چی قسمت پنجم - مالیات

در این قسمت، بحث ابلاغ مالیاتی را با بررسی 1 رأی شورا، 1 بخشنامه و بررسی مققرات آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ابلاغ به پایان رساندیم. نوشته مالیات چی قسمت پنجم اولین بار در مالیات | آموزش مالیات پدیدار شد.

ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند ۴ ماده ۲ - مالیات

ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند ۴ ماده ۲ شماره: ۱۴۵/۹۶/۲۳۰ تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ پیوست: بخشنامه ۱۴۵ ۹۶ بند ۴ ماده ۲ م مخاطبان / ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران،ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند ۴ ماده ۲ نظر به اینکه بر اساس بند […] نوشته ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند ۴ ماده ۲ اولین بار در مالیات | آموزش مالیات پدیدار شد.

مالیات چی قسمت چهارم ( ابلاغ اوراق مالیاتی ) مواد ۲۰۷ لغایت ۲۰۹ ق.م.م - مالیات

ادامه مبحث " ابلاغ " مواد 207 لغایت 209 ق.م.م نوشته مالیات چی قسمت چهارم ( ابلاغ اوراق مالیاتی ) مواد ۲۰۷ لغایت ۲۰۹ ق.م.م اولین بار در مالیات | آموزش مالیات پدیدار شد.

لیست اخباری که مشاهده می کنید با انتخاب دسته بندی مالیات tax صورت گرفته است.

اخبار گوناگون