روی خط خبر

موضوع: بورس، بانک و بیمه منبع: عصر مالی
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان توقف نماد «حکمت» به دلیل تعدیل منفی 73 درصدی از وب سایت عصر مالی asremali.ir با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

توقف نماد «حکمت» به دلیل تعدیل منفی 73 درصدی

نماد بانک حکمت ایرانیان با توجه به تعدیل منفی 73 درصدی سود هر سهم متوقف شد.

نماد بانک حکمت ایرانیان با توجه به تعدیل منفی 73 درصدی سود هر سهم متوقف شد. نماد بانک حکمت ایرانیان با توجه به تعدیل منفی 73 درصدی سود هر سهم متوقف شد.نماد «حکمت» سود هر سهم را از 120 ریال به 32 ریال کاهش داد.دلیل این تعدیل منفی 73 درصدی عدم تحقق فروش املاک مازاد مورد نظر و افزایش هزینه های سود پرداختی در اثر تصمیمات بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق سپرده یکساله با نرخ 20 درصد ، اعلام شده است.

مطلب با عنوان توقف نماد «حکمت» به دلیل تعدیل منفی 73 درصدی از وب سایت عصر مالی asremali.ir با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان توقف نماد «حکمت» به دلیل تعدیل منفی 73 درصدی از وب سایت عصر مالی asremali.ir با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون