روی خط خبر

موضوع: بورس، بانک و بیمه منبع: بانکداری ایرانی
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان انتصابات جدید در بانک ایران زمین از وب سایت بانکداری ایرانی bankdariirani با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

انتصابات جدید در بانک ایران زمین

طی احکام جداگانه ای مدیران رئیس اداره حسابداری مالی، رئیس اداره کارت و شبکه پرداخت، رئیس اداره حسابداری مدیریت بودجه و گزارشها، رئیس اداره فرآیند ها و بهبودروش ها، سرپرست اداره کنترل و نظارت سیستمی و مدیریت شعب استان های خوزستان و لرستان بانک ایران زمین معرفی شدند.به گزارش روابط عمومی: براساس این احکام که به صورت جداگانه صادر شده، حسن آشفته پور به سمت رئیس اداره حسابداری مالی، علیرضا غیاثی به سمت رئیس اداره حسابداری مدیریت و مدیریت بودجه و گزارشها، محمود ساوسی به سمت رئیس اداره کارت و شبکه پرداخت، کیمیا روحانی رئیس اداره فرآیندها و بهبود روش ها، حسین ضیاپوریان سرپرست اداره کنترل و نظارت سیستمی و صمد نیک پور به سمت مدیریت شعب استان های خوزستان و لرستان منصوب شده اند.در احکام صادر شده توسط پورسعید خطاب به مدیران جدید امده است:توفیق روزافزون شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای نام بانک ایران زمین از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

مطلب با عنوان انتصابات جدید در بانک ایران زمین از وب سایت بانکداری ایرانی bankdariirani با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان انتصابات جدید در بانک ایران زمین از وب سایت بانکداری ایرانی bankdariirani با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون