روی خط خبر

موضوع: بورس، بانک و بیمه منبع: بانکداری ایرانی
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان سه سیلوی دولتی فردا روی میز مزایده می‌روند از وب سایت بانکداری ایرانی bankdariirani با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

سه سیلوی دولتی فردا روی میز مزایده می‌روند

چهار انبار و سه سیلوی دولتی فردا و در هفتمین روز آبان ماه توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته می شود.

چهار انبار و سه سیلوی دولتی فردا و در هفتمین روز آبان ماه توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته می شود. سه سیلوی دولتی توسط سازمان خصوصی سازی فردا (دوشنبه) به مزایده گذاشته می شود که بر این اساس قرار است سیلوی ارومیه (سیلوی قائم بتن ارومیه) – منطقه ۸ به ارزش پایه کل ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال در این روز به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله واگذار شود.این گزارش می افزاید: سیلوی مهاباد (منطقه ۸) نیز به ارزش کل پایه ۱۷۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله و سیلوی قدیم کرمانشاه (سیلوی قائم بتنی کرمانشاه - منطقه ۹ به ارزش کل پایه ۲۰۲ میلیارد و ۱۶۵ میلیون و ۷۵۸ هزار ریال در این روز به مزایده گذاشته می شود. این گزارش می افزاید: چهار انبار دولتی هم توسط این سازمان به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله فردا (دوشنبه) به مزایده گذاشته می شود.بر این اساس انبار سلماس (انبار ساده سلماس) منطقه ۸ به ارزش پایه کل ۷۰ میلیارد و ۶۲۴ میلیون و ۵۸۴ هزار ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده به رقم ۲ میلیارد و ۱۱۸ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۵۲۰ ریال و انبار بروجن (سیلوی اداری انبار بروجن) منطقه ۱۰ به ارزش پایه کل ۵۲میلیارد و ۹۸ میلیون ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده به رقم یک میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۹۴۰ هزار ریال در این روز واگذار می شوند.این گزارش می افزاید: انبار سراوان (سیلوی قائم بتنی سراوان) منطقه ۱۱ به ارزش پایه کل ۳۷ میلیارد و ۷ میلیون ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده به رقم یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون و ۲۱۰ هزار ریال و انبار خاش (اداری - مسکونی یک واحد - انبار خاش) منطقه ۱۱ به ارزش پایه کل ۲۵ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده به رقم ۷۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال نیز فردا روی میز مزایده می روند.

مطلب با عنوان سه سیلوی دولتی فردا روی میز مزایده می‌روند از وب سایت بانکداری ایرانی bankdariirani با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان سه سیلوی دولتی فردا روی میز مزایده می‌روند از وب سایت بانکداری ایرانی bankdariirani با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون