روی خط خبر

موضوع: اخبار منبع: ابتکار نیوز
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان روزنامه ابتکار - تاثیرگذاری «بخاری های هرمتیک شوکت» درکاهش گازهای گلخانه ای از وب سایت ابتکار نیوز ebtekarnews با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

روزنامه ابتکار - تاثیرگذاری «بخاری های هرمتیک شوکت» درکاهش گازهای گلخانه ای

در حال حاضر یکی از معضلات بزرگ جامعه بشری تولید گازهای گلخانه ای و به تبع آن آسیب رسیدن به لایه ازن، گرمایش نامتعارف کره زمین، به هم خوردن شرایط اقلیمی و همچنین تهدید جان موجودات زنده است.
احمد پیروی مدیرعامل شرکت شوکت با اشاره به تاثیر مخرب سیستم گرمایشی سنتی بر روی گازهای گلخانه ای گفت: با بهره گیری از بخاری های هرمتیک، تولید گازهای گلخانه ای به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و این امر کمک قابل توجهی به بهبود شرایط زیست محیطی خواهد کرد. با داشتن تکنولوژی نوین در سیستم احتراق بخاری های هرمتیک، افزایش راندمان و کاهش چشمگیر آلاینده های حاصل از احتراق را شاهد هستیم
وی افزود: سیستم بخاری های هرمتیک شوکت به گونه ای طراحی شده که اکسیژن موردنیاز جهت احتراق را از طریق دودکش دوجداره، از فضای بیرون خانه مکش کرده و تحت هیچ شرایطی از اکسیژن محیط خانه استفاده نمی کند. این امر باعث می شود که هوای درون ساختمان هم طراوت و تازگی خود را حفظ کند.
پیروی درارتباط با میزان مصرف گاز کشور نیزگفت: یک درخت ده ساله می تواند در یک سال، دی اکسیدکربن حاصل از سوخت 05/11 متر مکعب گاز طبیعی را جذب کند. صرفه جویی در مصرف گاز به میزان 05/11 مترمکعب در سال معادل کاشتن یک درخت است و به ازای هر دستگاه بخاری هرمتیک 1200 متر مکعب گاز در سال صرفه جویی می شود که معادل کاهش 36/2 تن گاز کربن دی اکسید حاصل از احتراق است. هر درخت سالانه میزان 77/21 کیلوگرم دی اکسیدکربن را جذب می کند، لذا استفاده از دستگاه بخاری هرمتیک شوکت معادل کاشت 108 اصله درخت در سال است.

EBTEKAR NEWSPAPERدوشنبه, 16 مهر 1397 Monday 8 October 2018 ‏سرمقالهحق ملت جهانبخش محبی نیا‏ در حال حاضر یکی از معضلات بزرگ جامعه بشری تولید گازهای گلخانه ای و به تبع آن آسیب رسیدن به لایه ازن، گرمایش نامتعارف کره زمین، به هم خوردن شرایط اقلیمی و همچنین تهدید جان موجودات زنده است.احمد پیروی مدیرعامل شرکت شوکت با اشاره به تاثیر مخرب سیستم گرمایشی سنتی بر روی گازهای گلخانه ای گفت: با بهره گیری از بخاری های هرمتیک، تولید گازهای گلخانه ای به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و این امر کمک قابل توجهی به بهبود شرایط زیست محیطی خواهد کرد. با داشتن تکنولوژی نوین در سیستم احتراق بخاری های هرمتیک، افزایش راندمان و کاهش چشمگیر آلاینده های حاصل از احتراق را شاهد هستیموی افزود: سیستم بخاری های هرمتیک شوکت به گونه ای طراحی شده که اکسیژن موردنیاز جهت احتراق را از طریق دودکش دوجداره، از فضای بیرون خانه مکش کرده و تحت هیچ شرایطی از اکسیژن محیط خانه استفاده نمی کند. این امر باعث می شود که هوای درون ساختمان هم طراوت و تازگی خود را حفظ کند.پیروی درارتباط با میزان مصرف گاز کشور نیزگفت: یک درخت ده ساله می تواند در یک سال، دی اکسیدکربن حاصل از سوخت 05/11 متر مکعب گاز طبیعی را جذب کند. صرفه جویی در مصرف گاز به میزان 05/11 مترمکعب در سال معادل کاشتن یک درخت است و به ازای هر دستگاه بخاری هرمتیک 1200 متر مکعب گاز در سال صرفه جویی می شود که معادل کاهش 36/2 تن گاز کربن دی اکسید حاصل از احتراق است. هر درخت سالانه میزان 77/21 کیلوگرم دی اکسیدکربن را جذب می کند، لذا استفاده از دستگاه بخاری هرمتیک شوکت معادل کاشت 108 اصله درخت در سال است.ارسال دیدگاهناحیه کاربریثبت نام

مطلب با عنوان روزنامه ابتکار - تاثیرگذاری «بخاری های هرمتیک شوکت» درکاهش گازهای گلخانه ای از وب سایت ابتکار نیوز ebtekarnews با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان روزنامه ابتکار - تاثیرگذاری «بخاری های هرمتیک شوکت» درکاهش گازهای گلخانه ای از وب سایت ابتکار نیوز ebtekarnews با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون