روی خط خبر

موضوع: اخبار منبع: اکوفارس
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان محدودیتی برای ادامه تحصیل دانشجویان دادگاهی‌شده وجود ندارد از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

محدودیتی برای ادامه تحصیل دانشجویان دادگاهی‌شده وجود ندارد

اکوفارس: رئیس دانشگاه تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده دانشجویان بازداشتی گفت: چون دادگاه‌ها بدوی بوده و احکام دانشجویان قطعی نیست، از نظر ما محدودیتی برای ادامه تحصیل‌شان محدویتی وجود ندارد.

محمود نیلی احمدآبادی (رئیس دانشگاه تهران) در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت پرونده دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران در آستانه سال تحصیلی جدید گفت: با دادگستری، قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و وزارت علوم به شدت مساله را دنبال می کنیم تا باعث شود، تجدیدنظر واقعی روی این احکام سنگین در دادگاه تجدیدنظر صورت بگیرد، در این صورت و امکان پذیر بودن این امر امیدواریم همه تبرئه شوند، در غیر اینصورت امید داریم که دانشجویان با حداقل احکام و بیشتر با احکام تعلیقی مواجه شوند.نیلی با اشاره به اینکه باید به دانشجویان فرصت خطاکردن داد، گفت: معتقدیم اگر هم دانشجویان اشتباهی کرده اند، ناشی از شرایط عمومی اجتماع و ناشی از جوانی آنان بوده است. باید به دانشجویان فرصت خطا کردن را بدهیم و امیدواریم در احکام بدوی حتما تجدیدنظر جدی رخ بدهد.احکام دانشجویان قطعی نیستاز نظر ما محدودیتی برای ادامه تحصیل شان وجود نداردرئیس دانشگاه تهران در خصوص تعیین تکلیف دانشجویان تا پایان شهریور و نیز تحصیل این افراد گفت: چون دادگاه ها بدوی بوده و احکام دانشجویان قطعی نیست، آنان درس شان را می خوانند، به هر حال از نظر ما برای ادامه تحصیل شان محدویتی وجود ندارد. گفته شده که تا پایان شهریور وضعیت دانشجویان تعیین تکلیف می شود، اما در اختیار ما نیست، بلکه در اختیار دادگاه ها است. دادگاه ها هم مسائل خودشان را دارند ما هم امیدواریم تا شهریور نهایی شود و نتایج دادگاه هم خوب باشد.برگزاری جلسه با دانشگا های سطح یک برای آسیب شناسی وضعیت اقتصادیآسیب ها مطرح و راه حل ها ارائه شده استوی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای آسیب شناسی وضعیت اقتصادی جامعه گفت: چندین جلسه با اساتید دانشگاه های سطح یک داشته ایم و مطالبی در این زمینه ارائه و جمع بندی کردیم. در این جلسات آسیب ها مطرح و راه حل ها ارائه شد. در این راستا دانشگاه اقتصاد نیز در این زمینه گزارشی را تهیه و ارسال کرده است.رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: جلسه دیگری را خواهیم داشت که سومین جلسه و در ادامه جلسات قبلی است. اساتید اقتصادی دانشگاه های مختلف و همچنین مسئولان سازمان برنامه و بودجه هم در جلسات ما حضور دارند.وی با اشاره به اینکه بحث های مربوط به آسیب های اجتماعی هم در این جلسات مطرح می شود و راهکارهای مورد نظر را ارائه می دهیم، گفت: البته مسائلی که اکنون در جامعه مطرح است، پیچیده تر از حوزه اقتصاد است؛ یعنی بحث های سیاسی، اجتماعی و...نیز در این راستا وجود دارند. از همین رو ما سعی داریم، سایر بخش ها و حوزه ها را هم در این جلسات وارد کنیم.

مطلب با عنوان محدودیتی برای ادامه تحصیل دانشجویان دادگاهی‌شده وجود ندارد از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان محدودیتی برای ادامه تحصیل دانشجویان دادگاهی‌شده وجود ندارد از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون