روی خط خبر

موضوع: اخبار منبع: اکوفارس
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان بیمه ایران، بازوی اجرایی دولت در اقدامات غیر‌انتفاعی از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

بیمه ایران، بازوی اجرایی دولت در اقدامات غیر‌انتفاعی

اکوفارس: معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران، این شرکت را توانمندترین شرکت بیمه کشور خواند و با اشاره به جایگاه حاکمیتی شرکت بیمه ایران و محدودیت‌های ناشی از آن گفت: بیمه ایران به‌عنوان شرکت بیمه‌گری که قانونگذار خیلی اجازه انتخاب ریسک به او نداده، مجبور است به‌عنوان یک شرکت دولتی، در جایی که انجام عملیات بازرگانی بیمه، توجیه اقتصادی ندارد به نیابت از دولت و با نگاه

محمدمهدی اعلایی در مراسم معرفی سرپرست جدید شعبه نمایشگاه بین المللی بیمه ایران با اعلام این مطلب گفت: این شرکت را نمی شود با ملاک های مورد عمل درخصوص سایر شرکت های بیمه ارزیابی و مقایسه کرد.به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، وی افزود: اعمال فرمول فعلی محاسبه توانگری مالی درخصوص بیمه ایران و سنجش رفتارهای مالی و اجرایی این شرکت با این فرمول خوب است اما باید ملاحظات آن در نظر گرفته شود. وی افزود: فرمول محاسبه توانگری مالی استخراج شده از یک مدل است و این یک اصل علمی است که لزوما خروجی همه مدل ها منطبق با واقعیت های موجود نیست و مدل ها باید متناسب با شرایط واقعی در عالم بیرون بهسازی شوند. معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران خاطرنشان کرد که اگر بنا باشد توانگری مالی بیمه ایران و حتی بیمه مرکزی با فرمول فعلی تعیین توانگری مالی محاسبه شود هم نتیجه حاصله با واقعیت و برداشت اولیه ذهنی مخاطب از تعریف توانگری فاصله دارد و هم زمینه نگرانی از صنعت بیمه در جامعه فراهم می شود؛ درحالی که میزان دارایی ها، توان مالی و حجم نقدینگی ریالی و ارزی موجود و در اختیار بیمه ایران در بهترین شرایط در مقایسه با سال های قبل قرار دارد.

مطلب با عنوان بیمه ایران، بازوی اجرایی دولت در اقدامات غیر‌انتفاعی از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان بیمه ایران، بازوی اجرایی دولت در اقدامات غیر‌انتفاعی از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون