روی خط خبر

موضوع: اخبار منبع: اکوفارس
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان آذرگان، جشن حسابداران جهان - اکوفارس از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

آذرگان، جشن حسابداران جهان - اکوفارس

اکوفارس: فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آیفک)، در سال ۲۰۰۷ مقارن با سی‌امین سال تاسیس‌، بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ آذر هر سال را به‌عنوان هفته جهانی حسابداری اعلام کرده و از اعضای خود در همه کشورهای جهان درخواست داشته تا این هفته را به‌عنوان هفته حسابداری اعلام کنند.

در همین راستا در سال ۱۳۸۶ مسوولان سه نهاد اصلی حرفه ای کشور، انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران (دو انجمن ایرانی عضو آیفک)، انجمن حسابداری ایران، انجمن مدیران مالی و سازمان حسابرسی با یک نشست مشترک که متاسفانه دیگر تکرار نشد، روز پانزدهم آذر هر سال (ششم دسامبر) را به عنوان روز ملی حسابدار در ایران نام گذاری کردند. از سوی دیگر حرفه حسابداری در جهان را بازاری حدود ۴۵۰ میلیارد دلار و حدود ۵ میلیون شاغل حرفه ای امروزه به عنوان ستون خیمه گاه مالی – بانکی شناخته می شود. اگر چه متاسفانه به رغم وجود پول داغ و حجم عظیم نقدینگی، جایگاه حرفه حسابداری چندان مطلوب نیست و حرفه در چنبره دولتی های بازنشسته قرار گرفته که مانع و رادع اصلی پیشرفت حرفه نیز هستند.حسابداری از ارکان نظام پاسخگویی و پایگاه حکومت های مردم سالار در اجرای حکمرانی خوب است. نتایج تحقیات جهانی نشان داده که رابطه مثبت و معنی داری بین حسابداری توسعه پایدار و حسابداری مدیریت زیست محیطی وحفظ توسعه پایدار در جوامع مختلف وجود دارد. زیرا الزامات توسعه پایدار مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی، رعایت قانون و مقررات، رقابت عادلانه و رعایت حقوق ذی نفعان جز از طریق حسابداری و حسابرسی امکان پذیر نیست.حسابداری توسعه پایدار که عموما به عنوان حسابداری اجتماعی، حسابداری مسوولیت اجتماعی و زیست محیطی شناخته شده و گزارشگری خاص آن که شامل مسوولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت ها با تاکید بر شاخص های مالی و غیرمالی صورت می گیرد، امروزه خواسته و مطالبات اصلی مردم است. زیرا گزارش ها مبین فعالیت هایی است که تاثیر مستقیمی بر جامعه، محیط زیست و عملکرد اقتصادی یک سازمان دارد. به همین علت حسابداری توسعه پایدار عملا نوعی حسابداری مدیریتی برای تصمیم سازی داخلی و ایجاد سیاست های جدید در مورد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و غیر اقتصادی است که با حقوق و منافع عمومی سروکاردارند.از طرف دیگر در شرایطی که درآمدهای مالیاتی کشور در چند سال اخیر بیش از درآمدهای نفتی بوده، امر مالیات ستانی به منزله تامین مالی منابع دولت از ملت است که بنیاد رابطه ملت – دولت برآن استوار است. امری که جز از طریق حسابرسی مالیاتی بر چگونگی خرج کرد منابع مالیاتی تحقق نخواهد یافت. تخصیص بهینه منابع مالی کشور به ویژه در شرایط تحریمی و قیمت ارز و کمیاب بودن منابع ارزی نیز از اهم الزامات برقراری نظامات حسابداری و حسابرسی عملکرد به منظور نظارت ملت بر دولت از طریق ناظران امین ملت - حسابرسان – است. زیرا هرگونه حسابرسی کارآ می تواند از هدردادن منابع مالی ملت که در اختیار دولت است، جلوگیری کند. در واقع اگر دولت را کارگزار ملت در خرج کرد منابع کشور بدانیم - که باید باشد، ملت ها ناچارند به ناظران امین خود در قالب نهادهایی نظیر جامعه حسابداران رسمی، دیوان محاسبات عمومی و سازمان بازرسی کل کشور روی آورند. به طور مثال در حالی که مسائل زیست محیطی و معضلات آ�'ب و خاک در کشور به عنوان یک تهدید ملی تلقی شده، یک راهکار برای تامین مالی و رفع معضلات مذکور این است که با استفاده از مالیات های اخذشده علاوه بر حفظ اقتصاد زیست محیطی به منظور افزایش درآمد، با برقراری حسابداری زیست محیطی و حسابداری مسوولیت های اجتماعی، بتوان سهم صاحبان کسب و کارها را در حفظ محیط زیست مشخص کرد. همچنین با توجه به مزایای دریافتی از جامعه با بازپرداخت این سهم به عنوان هزینه های اجتماعی در حفظ محیط زیست مشارکت فعال کرد که صد البته این مشارکت بر مبنای حسابداری زیست محیطی و الزامات قانونی آن انجام پذیر است.از طرف دیگر در جهت اجرای نقش حاکمیت شرکتی در سازمان ها از جمله نظام بانکی کشور، ارتقای سلامت مالی و شفافیت اطلاعات، پیاده سازی استانداردهای داخلی و بین المللی در زمینه کنترل و حسابرسی داخلی که جملگی بسترساز اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور هستند، نیاز به یک جامعه حسابرسی حرفه ای به شدت محسوس است.بنابراین به نظر می رسد باید در جامعه حسابداران رسمی نگرش خود انتظام حاکم شده و با حساسیت زیاد از اجرای دقیق استانداردها و اصول حرفه ای توسط همه اعضا مستقلا مراقبت شود. تا به این ترتیب موضوعاتی از قبیل کیفیت سود و کفایت ذخایر مربوط به دارایی ها و مطالبات، بنابر گزارش هایی که حسابرسان مستقل ارائه می کنند، قابلیت اتکا داشته باشند. همچنین منافع سپرده گذاران و سهامداران بانک ها ملعبه دست برخی مدیران سودساز قرار نگیرد، تا از تکرار آسیب هایی نظیر موسسات کاسبکار اجتناب شود.از سوی دیگر نگاهی به محتوای کتاب هنر تحریم ها و کتاب تازه انتشار اتاق جنگ خزانه داری آمریکا، نقش حرفه حسابداری و مالی را پیرامون کنترل جهان و تراکنش های مالی و سیطره حسابرسی جنگ نشان می دهد. این کتاب نقش حساس حسابداری وفناوری تکنولوژیک را به نمایش می گذارد. در واقع دیگر نمی توان پذیرفت که دولت ها درجهان برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی مخرب ناتوان هستند، جز اینکه بخش هایی از دولت خود در این تخریب سهیم و شریک باشند. حسابداری و حسابرسی همچون نورافکن قدرتمندی همه زوایای تاریکخانه های پولشویی را روشن و دسیسه های آنان را آشکار می سازد. زیرا حسابداران و حسابرسان با تلفیق هوش مصنوعی و سیستم های خبره عملا دولت ها را قادر می سازند، بر تراکنش های مالی که اساس فعالیت های درست و نادرست اقتصادی است، نظارت فعال داشته باشند.جامعه حسابداری ایران که تبلور آن را می توان در نهادهای حرفه ای همچون انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداری ایران، انجمن حسابرسان داخلی ایران، انجمن مدیران مالی و سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات عمومی و تعداد ۴۵۰ هزار دانشجوی رشته حسابداری مراکز دانشگاهی و با انبوهی از استادان این رشته مشاهده کرد، ثروت بیکرانی است که دولت باید به عنوان نیروی انسانی تجدیدپذیر به آن بنگرد. همچنین از آن به عنوان اهرم توسعه و شفاف سازی به منظور ایجاد زیر ساخت های درست اقتصادی مبتنی بر بازار کارآ استفاده کند.

مطلب با عنوان آذرگان، جشن حسابداران جهان - اکوفارس از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان آذرگان، جشن حسابداران جهان - اکوفارس از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون