روی خط خبر

موضوع: حسابداری منبع: اخبار حسابداری
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان اخرین اخبار حسابداری » ۵ مزیت دریافت مالیات از سود سپرده‌‌های بانکی برای اقتصاد از وب سایت اخبار حسابداری hacc با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخرین اخبار حسابداری » ۵ مزیت دریافت مالیات از سود سپرده‌‌های بانکی برای اقتصاد

فعالیت های اقتصادی علاوه بر همه ریسک ها و زحماتی که به همراه دارند، مشمول مالیات بر سود نیز می شوند؛ لذا باید اختلاف سود قابل توجهی با سود سپرده های بانکی داشته باشند تا برای سرمایه گذاران جذاب باشد. از این روز عدم دریافت مالیات از سپرده های بانکی، سرمایه ها را به سمت سپرده گذاری در بانک […]

فعالیت های اقتصادی علاوه بر همه ریسک ها و زحماتی که به همراه دارند، مشمول مالیات بر سود نیز می شوند؛ لذا باید اختلاف سود قابل توجهی با سود سپرده های بانکی داشته باشند تا برای سرمایه گذاران جذاب باشد. از این روز عدم دریافت مالیات از سپرده های بانکی، سرمایه ها را به سمت سپرده گذاری در بانک به جای تولید سوق می دهد.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیرا در گزارشی تحت عنوان ” واکاوی ابعاد اقتصادی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی ” با مطالعه تجربه سایر کشورها و ارزیابی شرایط فعلی کشور، این موضوع را بررسی کرده است که آیا در شرایط فعلی اخذ مالیات می تواند ابزاری مناسب باشد؟ و اگر پاسخ آن مثبت است، مکانیسم مناسب اخذ این مالیات چیست؟نتایج بررسی کشورها توسط این مرکز پژوهشی در حوزه مالیات بر سود سپرده حاکی از آن است که در بین کشورهای عضو گروه ۲۰ صرفاً در عربستان سعودی، سود حاصل از سپرده ها معاف از مالیات است و در سایر کشورها به نحوی این سود مشمول مالیات می شود.[۱]مالیات بر سود سپرده می تواند به توسعه ابزارهای حاکمیتی و نظارتی کمک شایانی نماید؛ در این زمینه، این نوع مالیات ۵ مزیت ویژه دارد که در ادامه تشریح شده است:هدایت نرخ سود به جای تعیین دستوری نرخ سودمالیات بر سود سپرده می تواند ابزاری در جهت هدایت غیر دستوری نرخ سود بانکی باشد. برای مثال در روسیه تا پیش از سال ۲۰۱۴ در صورتی که نرخ سود سپرده بانکی کمتر از «نرخ ریفاینانس بانک مرکزی این کشور به اضافه ۵ درصد» می بود، سود حاصله معاف از مالیات بود و صرفا به ازای سود مازاد این نرخ، مالیات تکلیفی کسر می شد؛ اما در پی تحریم های روسیه در سال ۲۰۱۴ و کاهش ارزش روبل، پوتین رئیس جمهور این کشور، طی حکمی سقف نرخ سود معاف را تا ۱۰ درصد بیش از نرخ ریفاینانس بانک مرکزی افزایش داد. بدین ترتیب روسیه توانست از کانال غیردستوری نرخ سود بانکی را تا ۵ درصد افزایش دهد.با توجه به آنچه بیان شد، مالیات بر سود سپرده های بانکی می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی در جهت هدایت بازار پول استفاده شود. این موضوع به خصوص در شرایط فعلی که علی رغم پایین آمدن نرخ تورم، نرخ سود به میزان کافی کاهش پیدا نکرده است، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.شفافیت و تقویت اطلاعاتی نهاد ناظردر برخی از کشورها از مالیات بر سود سپرده به عنوان اهرمی برای نیل به اهداف سیاستی استفاده شده است. برای مثال در کشورهایی نظیر آرژانتین، استرالیا، نیوزلند و هند در صورتی که هویت صاحب سپرده مشخص نباشد و ارتباط بین سپرده و سامانه مالیاتی برقرار نباشد، نرخ بالایی حتی تا ۴۷ درصد به عنوان مالیات تکلیفی بر سود سپرده تعیین شده است و با این اقدام هزینه عدم شفاف بودن را بسیار افزایش داده اند.این در حالی است به گفته برخی مسئولان بانک مرکزی در شرایط فعلی، حتی بانک مرکزی نیز اطلاعات کامل سپرده های بانکی را ندارد که این موضوع سبب شده تا بانک مرکزی و پژوهشگران این حوزه از تحلیل دقیق نظام بانکی و اقتصاد کلان محروم شوند و پژوهشگران صرفا از ارقام تجمیع شده اعلامی توسط بانک ها استفاده می کنند. ضمن آنکه شفافیت در این حوزه می تواند به کشف و شناسایی فسادها و پولشویی کمک شایانی کند.با ثبات سازی منابع بانکی و مدیریت بهینه این منابعیکی از موضوعات دیگری که در نظام بانکی حائز اهمیت است، با ثبات کردن سپرده ها با افتتاح سپرده های بلند مدت است، در اینصورت مدیریت نقدینگی بانک آسان تر شده و ریسک نقدینگی کاهش می یابد که به همین علت عموما نرخ سود بالاتری برای سپرده های بلندمدت پیشنهاد می شود.با توجه به این امر برخی از کشورها در کنار سایر ابزارها از اهرم مالیات بر سود سپرده برای این موضوع استفاده کرده اند. برای مثال ترکیه سپرده ها را بر اساس مدت سپرده گذاری در سه طبقه ی کمتر از ۶ماه، ۶ تا ۱۲ ماه و بالای ۱ سال دسته بندی کرده و با تمایز بین نرخ مالیات هر گروه سبب هدایت ترکیب منابع بانکی شده است. سپرده های زیر ۶ ماه مشمول بیشترین نرخ مالیات بر سود سپرده شده و در مقابل سپرده های بالای یک سال کمترین نرخ مالیات را دارند.علاوه بر این در کشور ترکیه از این اهرم برای کنترل حسابهای ارزی و همچنین کنترل تقاضای ارز و تشویق سپرده گذاران به افتتاح حساب سپرده بر اساس پول ملی، نرخ مالیات سود سپرده های ارزی در هر طبقه تعریف شده، ۳ درصد بیشتر از نرخ همان طبقه در حساب های لیر است.امکان آربیتراژ در قوانین و تقویت ابزارهای مالیدر ادبیات اقتصادی به فرصتی که امکان کسب سود بدون قبول ریسک بیشتر فراهم باشد، فرصت آربیتراژ گفته می شود. قوانین و مزایای دولتی نیز می توانند فرصت آربیتراژ را فراهم آورند؛ به این معنی که اگر مزایای درنظر گرفته شده برای بازارهای مختلف یکسان نباشد انگیزه ی مضاعفی برای آحاد اقتصادی برای بازارهای جذاب تر ایجاد می شود.یکی از این ابزارهایی که می تواند زمینه ساز فرصت آربیتراژ بین بازارهای مالی شود معافیت مالیاتی است. برای مثال در بسیاری از کشورهای مورد مطالعه که از سود سپرده مالیات گرفته می شد، اوراق دولتی از این مالیات معاف هستند تا سبب تقویت انگیزه سرمایه گذاران شود. در واقع سیاست گذار اقتصادی می تواند عامدانه با معاف کردن برخی بازارها موجب توسعه و فراگیر شدن آنها شود، البته عدم استفاده هوشمندانه از این ابزار می تواند اثرات نامطلوبی نیز به همراه داشته باشد.برای مثال در کشور ما، سپرده های بانکی در شرایطی معاف از مالیات هستند که مالیات بر معاملات در بازار سرمایه برای هریک از طرفین ۰.۵ درصد است، این درحالیست که جهت گیری سیاست گذاران اقتصادی کشور توسعه بازار سرمایه و سوق دادن سرمایه گذاران به این بازار است.البته این آربیتراژ در قوانین صرفا به بازارهای مالی محدود نبوده و بازارهای دارایی و سرمایه نیز از وضعیت مشابهی برخوردارند که این امر تحت عنوان کلی مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تعریف می شود که این موضوع خارج از بحث این گزارش است.سیاست های حمایتی و معافیت اقشار خاص از مالیات بر سود سپردهیکی از روندهای پر تکرار در کشورهای مطالعه شده، معاف کردن برخی افراد مانند سالمندان، معلولان، بازنشستگان و یا اقشار ضعیف دیگر از پرداخت مالیات بر سود سپرده های بانکی است. عموماً سود سپرده های بانکی بخش عمده ای از درآمد اقشار هدف این معافیت را تشکیل می دهد و وضع مالیات می تواند اثر زیادی بر رفاه این افراد بگذارد.در بسیاری از کشورها نیز سود سپرده گذاران خرد یا حداقلی از سود سپرده معاف از پرداخت مالیات است. این مقدار حداقلی می تواند برای اقشار ضعیف یا اقشاری که حاکمیت قصد حمایت از آنان را دارد، مانند متأهلین یا دانشجویان، بیشتر از سایر سپرده گذاران باشد. این معافیت به ویژه در صورت اتخاذ رویکرد اعمال مالیات تکلیفی ضروری به نظر می رسد چراکه تا حدی می تواند مشکل نگاه تک بعدی به درآمد و عدم در نظر گرفتن هزینه ها را جبران می کند.با در نظر گرفتن این موارد اقشار ضعیف تر جامعه، که علی رغم حجم کم مجموع سپرده هایشان، درصد زیادی از تعداد سپرده گذاران را تشکیل می دهند، از پرداخت مالیات معاف می شوند و به نحوی خود می تواند یک سیاست حمایتی از اقشار خاص باشد. از طرف دیگر با این روش مقاومت های اجتماعی برای وضع قانون مالیات بر سود سپرده تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

مطلب با عنوان اخرین اخبار حسابداری » ۵ مزیت دریافت مالیات از سود سپرده‌‌های بانکی برای اقتصاد از وب سایت اخبار حسابداری hacc با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان اخرین اخبار حسابداری » ۵ مزیت دریافت مالیات از سود سپرده‌‌های بانکی برای اقتصاد از وب سایت اخبار حسابداری hacc با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون