روی خط خبر

موضوع: حسابداری منبع: اخبار حسابداری
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان نرخ مالیات فروش سهام رسما از نیم درصد یه یک دهم درصد کاهش یافت از وب سایت اخبار حسابداری hacc با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

نرخ مالیات فروش سهام رسما از نیم درصد یه یک دهم درصد کاهش یافت

براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۹۷، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام، از نیم درصد (۰.۵ درصد) به یک دهم درصد (۰.۱ درصد) ارزش فروش سهام و حق تقدم کاهش یافت. در این بخشنامه امده است: مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در جلسه ۱۶ تیر ماه ۹۷ به […]

مطلب با عنوان نرخ مالیات فروش سهام رسما از نیم درصد یه یک دهم درصد کاهش یافت از وب سایت اخبار حسابداری hacc با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان نرخ مالیات فروش سهام رسما از نیم درصد یه یک دهم درصد کاهش یافت از وب سایت اخبار حسابداری hacc با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.