روی خط خبر

موضوع: اقتصاد منبع: ایبنا
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان اطلاعات ۲۵۲ دستگاه در سامانه ثبت حقوق مدیران وارد شد از وب سایت ایبنا ibena با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اطلاعات ۲۵۲ دستگاه در سامانه ثبت حقوق مدیران وارد شد

سازمان اداری و استخدامی کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد که اطلاعات مربوط به ۲۵۲ دستگاه از مجموعه های تابع دولت در سامانه ثبت حقوق مدیران وارد شد.

به گزارش ایبِنا، سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به سامانه ثبت حقوق مدیران اعلام کرد که در اجرای ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، این سازمان نسبت به بسترسازی و راه اندازی سامانه متمرکز ثبت حقوق و مزایااقدام و طی بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان به دستگاه های اجرایی مشمول ابلاغ و درخواست شد نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اقدام و اطلاعات مزبور را در سامانه این سازمان نیز بارگذاری نمایند.متعاقب آن نیز طی بخشنامه شماره ۳۳۶۵۶۶ مورخ ۹۷.۰۷.۰۲ درخواست شد ضمن تعبیه گزینه مشاهده پرداختی های مدیران در سامانه خود در ورود و تکمیل اطلاعات اهتمام تا مقدمات ایجاد دسترسی برای دستگاه های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.همچنین طی مصوبه شماره ۹۹۱۴۵/ت۵۲۲۳هـ مورخ ۹۷.۰۷.۲۸ هیات محترم وزیران کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف کرده براساس ترتیباتی که این سازمان مشخص نموده، نسبت به ثبت اطلاعات پرداخ ت های مقامات، روسا، مدیران و کارکنان خود در سامانه اقدام نمایند.سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد، تاکنون اطلاعات مربوط به ۲۵۲ دستگاه از مجموعه های تابعه دولت (قوه مجریه)، ستاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و برخی از ادارات کل دادگستری استان ها و سازمان تبلیغات اسلامی و برخی واحدهای استانی تابعه در سامانه وارد شده و پیگیری برای ثبت اطلاعات سایر دستگاه ها ادامه دارد.

مطلب با عنوان اطلاعات ۲۵۲ دستگاه در سامانه ثبت حقوق مدیران وارد شد از وب سایت ایبنا ibena با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان اطلاعات ۲۵۲ دستگاه در سامانه ثبت حقوق مدیران وارد شد از وب سایت ایبنا ibena با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون