روی خط خبر

موضوع: بورس، بانک و بیمه منبع: بازار سرمایه ایران
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان سود هر سهم "وجم" کاهشی بود از وب سایت بازار سرمایه ایران sena با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

سود هر سهم "وجم" کاهشی بود

شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم در دوره ۱۲ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود مبلغ ۹۵ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۲۳ درصد کاهش را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم با سرمایه ۱۲۰ میلیارد ریال، صورت های مالی یک ساله سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۳۸۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۹۵ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۲۳ درصد کاهش داشته است.با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۴۵ میلیارد و ۹۹۲ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد."وجم" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به آذر ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۴ میلیارد و ۹۲۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۲۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

مطلب با عنوان سود هر سهم "وجم" کاهشی بود از وب سایت بازار سرمایه ایران sena با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان سود هر سهم "وجم" کاهشی بود از وب سایت بازار سرمایه ایران sena با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون