روی خط خبر

موضوع: بورس، بانک و بیمه منبع: بازار سرمایه ایران
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان "بکام" زیان خود را کاهش نداد از وب سایت بازار سرمایه ایران sena با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

"بکام" زیان خود را کاهش نداد

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابلهای مخابراتی شهید قندی) در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود مبلغ ۴۳۲ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۲۶۰ درصد افزایش زیان را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابلهای مخابراتی شهید قندی) با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابلهای مخابراتی شهید قندی) در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، مبلغ ۲۵۹ میلیارد و ۱۰۵ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۴۳۲ ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۲۶۰ درصد کاهش زیان داشته است.با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۳۶۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد."بکام" در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۷۲ میلیارد و ۱۲۱ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۲۰ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

مطلب با عنوان "بکام" زیان خود را کاهش نداد از وب سایت بازار سرمایه ایران sena با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان "بکام" زیان خود را کاهش نداد از وب سایت بازار سرمایه ایران sena با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون