روی خط خبر

موضوع: بورس، بانک و بیمه منبع: بازار سرمایه ایران
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان "وسپه" به هر سهم ۳۰۵ ریال اختصاص داد از وب سایت بازار سرمایه ایران sena با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

"وسپه" به هر سهم ۳۰۵ ریال اختصاص داد

شرکت سرمایه گذاری سپه در دوره ۱۲ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود مبلغ ۳۰۵ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۳۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه گذاری سپه با سرمایه ۶ هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال، صورت های مالی یک ساله سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.شرکت سرمایه گذاری سپه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، مبلغ ۲ هزار و ۴۰ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۰۵ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۲ هزار و ۵۱۷ میلیارد و ۲۸۷ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد."وسپه" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به آذر ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ یک هزار و ۳۶۷ میلیارد و ۱۴۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۲۵۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

مطلب با عنوان "وسپه" به هر سهم ۳۰۵ ریال اختصاص داد از وب سایت بازار سرمایه ایران sena با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان "وسپه" به هر سهم ۳۰۵ ریال اختصاص داد از وب سایت بازار سرمایه ایران sena با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون