روی خط خبر

لیست خبرهای مسترتکس mrtax

تعداد کل خبرها از سایت مسترتکس mrtax 64 می باشد.

دانشگاه آزاد - مالیات | آموزش مالیات

شماره: ۱۳۹۶۸/۴/۳۰ تاریخ: ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ پیوست: مخاطبان / ذینفعان موضوع دانشگاه آزاد نامه شماره ۳۳۳۶-۵/۳۰- ۶۹/۸/۲ دفتر فنی مالیاتی مبنی بر این که عام المنفعه شناختن دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات مشابه به لحاظ دریافت شهریه از دانشجویان جای تأمل است عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های […] نوشته دانشگاه آزاد اولین بار در مالیات | آموزش مالیات پدیدار شد.

رئیس‏ سازمان بورس و اوراق بهادار: طرح جامع مالیاتی پیشرفت های بسیار مطلوبی دارد

رئیس‏ سازمان بورس و اوراق بهادار: طرح جامع مالیاتی پیشرفت های بسیار مطلوبی دارد تاریخ خبر:۱۳۹۷/۰۷/۱۴منبع خبر:http://intamedia.ir رئیس‏ سازمان بورس و اوراق بهادار در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع مالیاتی گفت: طرح جامع مالیاتی پیشرفت های بسیار مطلوب و ارزشمندی دارد. سازمان امور مالیاتی کشور میزبان دکتر شاپور محمدی، رئیس‏ سازمان بورس و اوراق […] نوشته رئیس‏ سازمان بورس و اوراق بهادار: طرح جامع مالیاتی پیشرفت های بسیار مطلوبی دارد اولین بار در مالیات | آموزش مالیات پدیدار شد.

معافیت سازمان تامین اجتماعی - مالیات

شماره: ۲۸۲۱/۴/۳۰ تاریخ: ۱۳۶۹/۰۲/۳۰ پیوست: مخاطبان / ذینفعان موضوع معافیت سازمان تامین اجتماعی گزارش شماره ۲۸۶۶/۵/۳۰ – ۱/۹/۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۶۸/۹/۲ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ در جلسه مورخ ۶۹/۲/۳۰ شورای عالی مالیات مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارت از این […] نوشته معافیت سازمان تامین اجتماعی اولین بار در مالیات | آموزش مالیات پدیدار شد.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: شناسایی سوء استفاده کنندگان از معافیت مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی - مالیات

عنوان خبر: مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: شناسایی سوء استفاده کنندگان از معافیت مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی تاریخ خبر:۱۳۹۷/۰۷/۱۱منبع خبر:http://intamedia.ir مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سوء‎استفاده‎کنندگان در […] نوشته مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: شناسایی سوء استفاده کنندگان از معافیت ما...

معافیت آستان قدس رضوی - مالیات

شماره: ۱۹۶۷۱/۴/۳۰ تاریخ: ۱۳۶۸/۱۱/۲۵ پیوست: مخاطبان / ذینفعان موضوع معافیت آستان قدس رضوی گزارش شماره ۲۳۷۷/۵/۳۰ مورخ ۶۸/۹/۲۷ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره ۴۸۳۱۶ مورخ ۶۸/۹/۲۷ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. اجمال موضوع […] نوشته معافیت آستان قدس رضوی اولین بار در مالیات | آموزش مالیات پدیدار شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان: کاهش فرار مالیاتی با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی - مالیات

عنوان خبر: مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان: کاهش فرار مالیاتی با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی تاریخ خبر:۱۳۹۷/۰۷/۱۰منبع خبر:http://intamedia.ir/ مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان اظهار داشت: طرح جامع مالیاتی با افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی سبب کاهش فرار مالیاتی می شود. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، الوندی، مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با اظهار اینکه طرح جامع […] نوشته مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان: کاهش فرار مالیاتی با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی اولین بار در مالیات | آموزش ما...

پرداختی به موسسات عام المنفعه - مالیات

شماره: ۳۶۳۴/۴/۳۰ تاریخ: ۱۳۶۸/۰۴/۰۳ پیوست: مخاطبان / ذینفعان موضوع پرداختی به موسسات عام المنفعه گزارش شماره ۵۴۳-۵/۳۰ – ۶۸/۳/۲۳ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۶۸/۳/۳۱ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارت از این است که به موجب بند ۱۰ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای […] نوشته پرداختی به موسسات عام المنفعه اولین بار در مالیات | آموزش مالیات پدیدار شد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ - ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی - مالیات

شماره دادنامه: ۱۰۶۸ تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ کلاس پرونده:۹۰/۱۶۵ مخاطبان / ذینفعان موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ – ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ – ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه […] نوشته ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ – ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی اولین بار در مالیات | آموزش مال...

ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور. - مالیات

شماره دادنامه: ۲۳۸ تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ کلاس پرونده:۸۷/۴۸۷ مخاطبان / ذینفعان موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی کرج. موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور. گردشکار: وکیل […] نوشته ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور. اولین بار در مالیات | آموزش مالیات پدیدار شد....

دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد ۱۳۸۰ شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر - مالیات

دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد ۱۳۸۰ شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر شماره: ۶۷۳۳۴/۸۹۸۰/۴/۳۰ تاریخ: ۱۳۸۰/۱۱/۱۰ پیوست: مخاطبان / ذینفعان موضوع دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد ۱۳۸۰ شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر با […] نوشته دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد ۱۳۸۰ شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر اولین بار در مالیات | آموزش مالیات پدیدا...

منبع خبرها سایت مسترتکس mrtax می باشد و و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

تعداد کل خبرها از سایت مسترتکس 64 می باشد.

اخبار گوناگون