روی خط خبر

توزیع کتب پایه دوازهم از فردا

مقالات ، اخبار و مطالب جستجو شده با عنوان توزیع کتب پایه دوازهم از فردا

روزنامه وطن امروز | شماره :2545

معاون وزیر آموزش وپرورش خبر دادتوزیع احتمالی شیر مدارسمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش گفت: بررسی کردیم با اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان می توانیم ۲۵ نوبت شیر بین دانش آموزان توزیع کنیم. علی الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش درباره آخرین وضعیت پیگیری توزیع شیر در مدارس به فارس اظهار داشت: شیر در قانون بودجه ردیف دارد و به ما ابلاغ هم شده است اما تخصیص نگرفتیم و تا زمانی که تخصیص نگیریم، قادر به عقد قرارداد با شرکت های لبنی نیستیم. وی گفت: تمام زمینه چینی ها...

روزنامه وطن امروز | شماره :2545

معاون وزیر آموزش وپرورش خبر دادتوزیع احتمالی شیر مدارسمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش گفت: بررسی کردیم با اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان می توانیم ۲۵ نوبت شیر بین دانش آموزان توزیع کنیم. علی الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش درباره آخرین وضعیت پیگیری توزیع شیر در مدارس به فارس اظهار داشت: شیر در قانون بودجه ردیف دارد و به ما ابلاغ هم شده است اما تخصیص نگرفتیم و تا زمانی که تخصیص نگیریم، قادر به عقد قرارداد با شرکت های لبنی نیستیم. وی گفت: تمام زمینه چینی ها...

روزنامه وطن امروز | شماره :2545

معاون وزیر آموزش وپرورش خبر دادتوزیع احتمالی شیر مدارسمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش گفت: بررسی کردیم با اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان می توانیم ۲۵ نوبت شیر بین دانش آموزان توزیع کنیم. علی الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش درباره آخرین وضعیت پیگیری توزیع شیر در مدارس به فارس اظهار داشت: شیر در قانون بودجه ردیف دارد و به ما ابلاغ هم شده است اما تخصیص نگرفتیم و تا زمانی که تخصیص نگیریم، قادر به عقد قرارداد با شرکت های لبنی نیستیم. وی گفت: تمام زمینه چینی ها...

روزنامه وطن امروز | شماره :2545

معاون وزیر آموزش وپرورش خبر دادتوزیع احتمالی شیر مدارسمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش گفت: بررسی کردیم با اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان می توانیم ۲۵ نوبت شیر بین دانش آموزان توزیع کنیم. علی الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش درباره آخرین وضعیت پیگیری توزیع شیر در مدارس به فارس اظهار داشت: شیر در قانون بودجه ردیف دارد و به ما ابلاغ هم شده است اما تخصیص نگرفتیم و تا زمانی که تخصیص نگیریم، قادر به عقد قرارداد با شرکت های لبنی نیستیم. وی گفت: تمام زمینه چینی ها...

روزنامه وطن امروز | شماره :2545

معاون وزیر آموزش وپرورش خبر دادتوزیع احتمالی شیر مدارسمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش گفت: بررسی کردیم با اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان می توانیم ۲۵ نوبت شیر بین دانش آموزان توزیع کنیم. علی الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش درباره آخرین وضعیت پیگیری توزیع شیر در مدارس به فارس اظهار داشت: شیر در قانون بودجه ردیف دارد و به ما ابلاغ هم شده است اما تخصیص نگرفتیم و تا زمانی که تخصیص نگیریم، قادر به عقد قرارداد با شرکت های لبنی نیستیم. وی گفت: تمام زمینه چینی ها...

روزنامه وطن امروز | شماره :2545

معاون وزیر آموزش وپرورش خبر دادتوزیع احتمالی شیر مدارسمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش گفت: بررسی کردیم با اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان می توانیم ۲۵ نوبت شیر بین دانش آموزان توزیع کنیم. علی الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش درباره آخرین وضعیت پیگیری توزیع شیر در مدارس به فارس اظهار داشت: شیر در قانون بودجه ردیف دارد و به ما ابلاغ هم شده است اما تخصیص نگرفتیم و تا زمانی که تخصیص نگیریم، قادر به عقد قرارداد با شرکت های لبنی نیستیم. وی گفت: تمام زمینه چینی ها...

روزنامه وطن امروز | شماره :2545

معاون وزیر آموزش وپرورش خبر دادتوزیع احتمالی شیر مدارسمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش گفت: بررسی کردیم با اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان می توانیم ۲۵ نوبت شیر بین دانش آموزان توزیع کنیم. علی الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش درباره آخرین وضعیت پیگیری توزیع شیر در مدارس به فارس اظهار داشت: شیر در قانون بودجه ردیف دارد و به ما ابلاغ هم شده است اما تخصیص نگرفتیم و تا زمانی که تخصیص نگیریم، قادر به عقد قرارداد با شرکت های لبنی نیستیم. وی گفت: تمام زمینه چینی ها...

انتشار مفاهیم بیمه ای در کتب درسی یک اتفاق تحسین برانگیز و شایسته تقدیر است

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ، دکتر غلامرضا سلیمانی در نامه ای به دکتر سید محمد بطحایی - وزیر آموزش و پرورش با ابراز خرسندی از انتشار مطالب و مفاهیم بیمه ای در کتب درسی، تصریح کرد: فرایند برنامه ریزی درسی، تدوین و تولید اجزا و عناصر بسته ...

انتشار مفاهیم بیمه ای در کتب درسی شایسته تقدیر است

انتقال مفاهیم بیمه ای به قشر دانش آموز در همگانی شدن صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن در جامعه نقش اساسی را ایفا می کند.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غلامرضا سلیمانی در نامه ای به دکتر سید محمد بطحایی - وزیر آموزش و پرورش با ابراز خرسندی از انتشار مطالب و مفاهیم بیمه ای در کتب درسی، تصریح کرد: فرایند برنامه ریزی درسی، تدوین و تولید اجزا و عناصر بسته های آموزشی - به ویژه کتب درسی برای پایه های دوازده گانه و رشته های متنوع فنی و حرفه ای و توزیع آن در سراسر کشور یک ...

انتشار مفاهیم بیمه‌ای در کتب درسی یک اتفاق تحسین برانگیز و شایسته تقدیر است

اقتصادتهرن: انتقال مفاهیم بیمه ای به قشر دانش آموز در همگانی شدن صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن در جامعه نقش اساسی را ایفا می کند. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غلامرضا سلیمانی در نامه ای به دکتر سید محمد بطحایی – وزیر آموزش و پرورش با ...

روزنامه ابتکار - قیمت کتاب درسی در سال تحصیلی جدید ۵ درصد افزایش یافته است

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: قیمت کتب درسی در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به رغم نوسانات قیمت کالا و ارز در بازار، با تمهیدات اندیشیده شده تنها ۵ درصد افزایش یافته است.به گزارش ایلنا، حسین طلایی زواره، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اظهار کرد: قیمت کتب درسی در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به رغم نوسانات قیمت کالا و ارز در بازار، با تمهیدات اندیشیده شده تنها ۵ درصد افزایش یافته است. حیدر تورانی سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نیز افزود: هم...

روزنامه ابتکار - توزیع کتب کمک آموزشی در مدارس مناطق محروم کشور

کتب اهدایی بانک رفاه در مدارس مناطق محروم استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کهگیلویه و بویر احمد و ایلام توزیع شد.بانک رفاه با هدف ایفای مسئولیت های اجتماعی خود همزمان با آغاز سال تحصیلی، نسبت به توزیع کتب کمک آموزشی در برخی استان های کم برخوردار کشور اقدام کرد.گفتنی است مدرسه سازی و تجهیز مدارس به اقلام آموزشی در نقاط محروم کشور یکی از مهمترین برنامه ها و اقدامات بانک رفاه در حوزه مسئولیت های اجتماعی است که از سال های گذشته در این بانک اجرا می شود.

دستگیری ۲۴۰ اراذل در تهران / کشف ۳۳۳ هزار کتاب ضاله

به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در اجرای چهارمین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمین نوامیس در سال جاری که صبح امروز در محل پلیس امنیت برگزار شد، اظهارکرد: امروز چهارمین مرحله از این طرح با اقدامات ماموران پلیس امنیت به اجرا در آمد و در جریان آن طی ۴۸ ساعت گذشته ۲۲۵ عملیات در سراسر تهران به مرحله اجرا در آمد.رحیمی با بیان اینکه این عملیات ها در ۲۱۰ واحد صنفی مختلف همچون باشگاه ها و قهوه خانه ها و همچنین ۶۸ پارک و تفرجگاه به مرحله اجرا در آمد گفت: در مجموع ۲۴۰ تن از اراذل و اوباش، افراد ...

اخبار گوناگون