روی خط خبر

رشد شاخص بورس استانبول - اکوفارس

مقالات ، اخبار و مطالب جستجو شده با عنوان رشد شاخص بورس استانبول - اکوفارس

شاخص بورس به رشد ۳۷ واحدی بسنده کرد

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و 525میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 282میلیارد تومان در 72هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 37واحدی در ارتفاع 108هزار و 109واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد خوزستان و معدنی و صنعتی گل گهر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی خارک و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با ...

شاخص بورس ۴۰۱ واحد رشد کرد

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، در جریان دادوستد های امروز بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و ۹۵۸ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۷۰۸ میلیارد تومان در ۱۲۸ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۴۰۱ واحدی در ارتفاع ۱۲۴ هزار و ۳۵۲ واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نماد های معاملاتی پتروشیمی پارس، گسترش نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی جم شد و در مقابل نماد های معاملاتی پتروشیمی پردیس، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و توسعه معادن و فلزات با افت خود مانع...

شاخص بورس ۸۸۸ واحد رشد کرد

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 2میلیارد و 303میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 769میلیارد تومان در 120هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 888واحدی در ارتفاع 129هزار و 901واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی پتروشیمی پارس، گسترش نفت و گاز پارسیان و فولاد مبارکه اصفهان شد و در مقابل نمادهای معاملاتی ملی صنایع مس ایران، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و پالایش نفت تهران با افت خود مانع ا...

بازگشت دوباره شاخص بورس به ارتفاع ۱۳۰ هزار واحد

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و 491میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 479میلیارد تومان در 110هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 2404واحدی در ارتفاع 130هزار و 927واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان و گسترش نفت و گاز پارسیان شد و در مقابل نمادهای معاملاتی بانک ملت، بانک تجارت و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با افت خود مانع افزایش بیش...

شاخص بورس ۲۸۱۸ واحد رشد کرد

به گزارش اکوفارس، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و 855میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 582میلیارد تومان در 117هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 2818واحدی در ارتفاع 134هزار و 354واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ملی صنایع مس ایران شد و در مقابل نمادهای معاملاتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، لابراتور داروسازی دکتر عبیدی و سرمایه گذاری خوارزمی با افت خود ...

شاخص بورس ۱۵۸۱ واحد رشد کرد

به گزارش اکوفارس، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و 946میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 476میلیارد تومان در 142هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 1581واحدی در ارتفاع 135هزار و 257واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و پالایش نفت بندرعباس شد و در مقابل نمادهای معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، خدمات انفورماتیک و بانک تجارت با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدن...

بازگشت شاخص بورس به ارتفاع ۱۳۷ هزار واحد

به گزارش اکوفارس، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 2 میلیارد و 561میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 619میلیارد تومان در 138هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 2725واحدی در ارتفاع 137هزار و 983واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و معدنی و صنعتی گل گهر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی کشتیرلانی جمهوری اسلامی ایران، خدمات انفورماتیک و بانک ملت با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص...

شاخص بورس ۱۹۱۴ واحد رشد کرد

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 2 میلیارد و 771میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 664میلیارد تومان در 156هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 1914واحدی در ارتفاع 139هزار و 628واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی پالایش نفت اصفهان، خدمات انفورماتیک و گروه مپنا شد و در مقابل نمادهای معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی پارس و ارتباطات سیار ایران با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص ب...

رشد ۳۲۰۹ واحدی شاخص بورس در آخرین روز تابستان

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 4 میلیارد و 628میلیون سهم و حق تقدم به ارزش یک هزار و 357میلیارد تومان در 221هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 3209واحدی در ارتفاع 160هزار و 538واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی ملی صنایع مس ایران، ارتباطات سیار ایران و پالایش نفت بندرعباس شد و در مقابل نمادهای بانک ملت، پتروشیمی جم و بانک تجارت با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند.شاخ...

جهش ۴۵۰۰ واحدی شاخص بورس در اولین روز پاییز

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 4 میلیارد و 804میلیون سهم و حق تقدم به ارزش یک هزار و 372میلیارد تومان در 286هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 4533واحدی در ارتفاع 165هزار و 72واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی گل گهر و ارتباطات سیار ایران شد و در مقابل نمادهای سایپا، ایارن خودرو فولاد خراسان با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند....

شاخص بورس ۳۵۵۲ واحد دیگر رشد کرد

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 3 میلیارد و 886میلیون سهم و حق تقدم به ارزش یک هزار و 165میلیارد تومان در 249هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 3552واحدی در ارتفاع 168هزار و 624واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان، توسعه معادن و فلزات و ملی صنایع مس ایران شد و در مقابل نمادهای پتروشیمی فجر، پالایش نفت بندرعباس و گسترش نفت و گاز پارسیان با افت خود مانع افزایش...

پرش شاخص بورس به کانال ۱۷۴ هزار واحد

به گزارش اکوفارس، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 4 میلیارد و 944میلیون سهم و حق تقدم به ارزش یک هزار و 731میلیارد تومان در 273هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 5993واحدی در ارتفاع 174هزار و 618واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و معدنی و صنعتی گل گهر شد و در مقابل نمادهای سیمان بهبهان، معدنی دماوند و کارتن ایران با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند.شاخص ه...

اخبار گوناگون