روی خط خبر

سازمان بورس عضو پیوسته آیسکو می شود

مقالات ، اخبار و مطالب جستجو شده با عنوان سازمان بورس عضو پیوسته آیسکو می شود

روزنامه اخبار صنعت | شماره :1064

سازمان بورس اوراق بهادار ایران توانست به عضویت عادی سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار درآید؛ این سازمان سابقا عضو پیوسته آیسکو بود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه سازمان بورس به عضویت عادی در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار درآمده است، گفت: ارتقای عضویت در این نهاد بین المللی نمایانگر رشد و تکامل جهانی بازار سرمایه ایران است و برای دست یابی به این جایگاه، تمامی قوانین و استانداردهای موجود در بازار سرمایه ایران با استانداردهای موجود در آیسکو منطبق شد. شاپور مح...

روزنامه اخبار صنعت | شماره :1064

سازمان بورس اوراق بهادار ایران توانست به عضویت عادی سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار درآید؛ این سازمان سابقا عضو پیوسته آیسکو بود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه سازمان بورس به عضویت عادی در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار درآمده است، گفت: ارتقای عضویت در این نهاد بین المللی نمایانگر رشد و تکامل جهانی بازار سرمایه ایران است و برای دست یابی به این جایگاه، تمامی قوانین و استانداردهای موجود در بازار سرمایه ایران با استانداردهای موجود در آیسکو منطبق شد. شاپور مح...

روزنامه اخبار صنعت | شماره :1064

سازمان بورس اوراق بهادار ایران توانست به عضویت عادی سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار درآید؛ این سازمان سابقا عضو پیوسته آیسکو بود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه سازمان بورس به عضویت عادی در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار درآمده است، گفت: ارتقای عضویت در این نهاد بین المللی نمایانگر رشد و تکامل جهانی بازار سرمایه ایران است و برای دست یابی به این جایگاه، تمامی قوانین و استانداردهای موجود در بازار سرمایه ایران با استانداردهای موجود در آیسکو منطبق شد. شاپور مح...

روزنامه اخبار صنعت | شماره :1064

سازمان بورس اوراق بهادار ایران توانست به عضویت عادی سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار درآید؛ این سازمان سابقا عضو پیوسته آیسکو بود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه سازمان بورس به عضویت عادی در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار درآمده است، گفت: ارتقای عضویت در این نهاد بین المللی نمایانگر رشد و تکامل جهانی بازار سرمایه ایران است و برای دست یابی به این جایگاه، تمامی قوانین و استانداردهای موجود در بازار سرمایه ایران با استانداردهای موجود در آیسکو منطبق شد. شاپور مح...

روزنامه اخبار صنعت | شماره :1064

سازمان بورس اوراق بهادار ایران توانست به عضویت عادی سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار درآید؛ این سازمان سابقا عضو پیوسته آیسکو بود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه سازمان بورس به عضویت عادی در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار درآمده است، گفت: ارتقای عضویت در این نهاد بین المللی نمایانگر رشد و تکامل جهانی بازار سرمایه ایران است و برای دست یابی به این جایگاه، تمامی قوانین و استانداردهای موجود در بازار سرمایه ایران با استانداردهای موجود در آیسکو منطبق شد. شاپور مح...

روزنامه اخبار صنعت | شماره :1064

سازمان بورس اوراق بهادار ایران توانست به عضویت عادی سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار درآید؛ این سازمان سابقا عضو پیوسته آیسکو بود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه سازمان بورس به عضویت عادی در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار درآمده است، گفت: ارتقای عضویت در این نهاد بین المللی نمایانگر رشد و تکامل جهانی بازار سرمایه ایران است و برای دست یابی به این جایگاه، تمامی قوانین و استانداردهای موجود در بازار سرمایه ایران با استانداردهای موجود در آیسکو منطبق شد. شاپور مح...

جایگاه ایران در سازمان بین‌المللی اوراق بهادار ارتقا یافت

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از ارتقای جایگاه ایران در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (آیسکو)* از حالت عضویت «پیوسته» به «عادی» خبر داد که اطمینان سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار کشور را افزایش می دهد.

ارتقای جایگاه سازمان بورس در آیسکو

رییس سازمان بورس گفت:با ارتقای عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار در آیسکو کلیه قوانین و استانداردهای موجود در بازار سرمایه ایران با استانداردهای موجود در این نهاد بین المللی منطبق شد.

وضعیت بورس ایران در «آیسکو» تغییر کرد

به گزارش ایبِنا به نقل از سنا، شاپور محمدی گفت: ارتقای عضویت در این نهاد بین المللی نمایانگر رشد و تکامل جهانی بازار سرمایه ایران است و برای دست یابی به این جایگاه، تمامی قوانین و استانداردهای موجود در بازار سرمایه ایران با استانداردهای موجود در آیسکو منطبق شد.دبیر شورای عالی بورس با اشاره به اینکه آیسکو تقریبا ۹۵ درصد بازارهای سرمایه دنیا را در برمی گیرد، ادامه داد: پس از ده سال تلاش و پیگیری های مستمر و طی برگزاری جلسات متعدد با دبیرکل و مقامات ارشد آیسکو و نیز انجام رایزنی های لازم با مقامات ...

احتمال ارتقای عضویت بورس ایران در آیسکو

به گزارش ایبِنا به نقل از سنا، شاپور محمدی از دور جدید فعالیت های این سازمان در آیسکو خبر داد و در این خصوص گفت: حضور در کمیته های مختلف این نهاد بین المللی می تواند به ارتقای تعاملات سازمان بورس ایران با دیگر کشورها منجر شود.همچنین رییس سازمان بورس از عضویت سازمان بورس در یکی از مهم ترین کمیته های آیسکو خبر داد و در این زمینه بیان کرد: فعالیت های چشمگیر و قابل توجه سازمان بورس در زمینه آموزش و فرهنگ سازی باعث شد بورس ایران به عضویت «کمیته ۸» آیسکو درآید و کمیته ۸، هم اکنون ۴۰ عضو دارد و با تمرک...

عدم عضویت در آیسکو یک خلا جدی بود

فرایند عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار در آیسکو از سال 2008 آغاز شد و می توان این موضوع را از دو منظر بررسی کرد. نخست فرایندی که طی شد تا جایگاه امروز حاصل شود و دوم مزایایی که این عضویت می تواند برای بازار سرمایه کشور به همراه داشته باشد.

بازار سرمایه ایران، منطبق با استاندارد های بین المللی/ ارتقا در آیسکو، دستآورد ارزنده

حضور بازار سرمایه در نهادهای مختلف بین المللی می تواند دریچه ای برای تعاملات اقتصادی با کشورهای خارجی باش و این موضوع که توانسته ایم در یک سازمان بین المللی همچون آیسکو پذیرش شویم ارزش فراوانی برای اقتصاد ایران دارد.

عضویت سازمان بورس در کمیته سازمان جهانی کمیسیون‌های اوراق بهادار

اقتصادتهران: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از دور جدید فعالیتهای این سازمان در آیسکو خبر دادوگفت:حضور درکمیته های مختلف این نهادبین المللی می تواند به ارتقای تعاملات بورس ایران بادیگر کشورها منجر شود. به گزارش مهر، شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از عضویت سازمان بورس در یکی از مهمترین کمیته های […]

اخبار گوناگون