روی خط خبر

سرانجام مذاکرات ایران و اروپا در هاله‌ای از ابهام اروپایی‌ها به برجام نیاز دارند

مقالات ، اخبار و مطالب جستجو شده با عنوان سرانجام مذاکرات ایران و اروپا در هاله‌ای از ابهام اروپایی‌ها به برجام نیاز دارند

روزنامه ابتکار - « ابتکار» موضوع تحریمهای جدید اتحادیه اروپا بر دو شهروند و وزارت اطلاعات ایران را بررسی میکند

گامهای پس و پیش ار وپاییمحمدرضاستاری- روز سهشنبه آندرس سامویٔلسن وزیر خارجه دانمارک اعلام کرد که اتحادیه اروپا با تحریم ایران با اتهام طرح نقشه ترور در اروپا موافقت کرده است. در همین راستا و بر مبنای این ادعا، اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای اعلام کرد که دو شهروند ایرانی و بخشی از وزارت اطلاعات ایران را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است. اروپاییها همچنین مدعی شدهاند که این اقدام بخشی از پاسخ اتحادیه اروپا به ایران است و این تحریمها از روزچهارشنبه 1۹ دی اجرایی میشود.تابستان امسال چند شهروند ...

سازوکار ویژه مالی اروپا به جدیت در حال انجام است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، هم زمان با نزدیک شدن به زمان اجرای "سازوکار ویژه مالی" برخی رسانه های خارجی تلاش دارند این گونه القا کنند که تلاش اروپا بی فایده و اقدامی نمایشی در مقابله با آمریکا است. این در حالی است که مذاکرات و اقدامات کارشناسی و اجرایی در بین کشورهای اروپایی به ویژه سه کشور اروپایی حاضر در برجام با جدیت در حال انجام است و نسبت به چند ماه گذشته شدت گرفته است. یکی از ملموس ترین نتایج تلاش اروپا برای اجرایی کردن سازوکار ویژه مالی، بعد از واکنش تند مقامات آمریکایی از جم...

روزنامه وطن امروز | شماره :2621

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره SPV (سازوکار ویژه مالی اروپا) و اینکه آیا مذاکرات با اروپا در این زمینه پایان یافته است؟ گفت: مدتی است مذاکرات ایران با اروپا و 1+4 در جریان است. بنا به خواست این کشورها و جامعه جهانی، بعد از خروج آمریکا از برجام و علاقه مندی برای حفظ برجام و تعهد طرف مذاکره با ایران منهای آمریکا برای تامین منافع حاصل از برجام برای جمهوری اسلامی ایران، قرار شد مذاکرات با اروپا و 1+4 برای یافتن سازوکار مالی برای ...

روزنامه وطن امروز | شماره :2621

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره SPV (سازوکار ویژه مالی اروپا) و اینکه آیا مذاکرات با اروپا در این زمینه پایان یافته است؟ گفت: مدتی است مذاکرات ایران با اروپا و 1+4 در جریان است. بنا به خواست این کشورها و جامعه جهانی، بعد از خروج آمریکا از برجام و علاقه مندی برای حفظ برجام و تعهد طرف مذاکره با ایران منهای آمریکا برای تامین منافع حاصل از برجام برای جمهوری اسلامی ایران، قرار شد مذاکرات با اروپا و 1+4 برای یافتن سازوکار مالی برای ...

روزنامه وطن امروز | شماره :2621

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره SPV (سازوکار ویژه مالی اروپا) و اینکه آیا مذاکرات با اروپا در این زمینه پایان یافته است؟ گفت: مدتی است مذاکرات ایران با اروپا و 1+4 در جریان است. بنا به خواست این کشورها و جامعه جهانی، بعد از خروج آمریکا از برجام و علاقه مندی برای حفظ برجام و تعهد طرف مذاکره با ایران منهای آمریکا برای تامین منافع حاصل از برجام برای جمهوری اسلامی ایران، قرار شد مذاکرات با اروپا و 1+4 برای یافتن سازوکار مالی برای ...

روزنامه وطن امروز | شماره :2621

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره SPV (سازوکار ویژه مالی اروپا) و اینکه آیا مذاکرات با اروپا در این زمینه پایان یافته است؟ گفت: مدتی است مذاکرات ایران با اروپا و 1+4 در جریان است. بنا به خواست این کشورها و جامعه جهانی، بعد از خروج آمریکا از برجام و علاقه مندی برای حفظ برجام و تعهد طرف مذاکره با ایران منهای آمریکا برای تامین منافع حاصل از برجام برای جمهوری اسلامی ایران، قرار شد مذاکرات با اروپا و 1+4 برای یافتن سازوکار مالی برای ...

روزنامه وطن امروز | شماره :2621

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره SPV (سازوکار ویژه مالی اروپا) و اینکه آیا مذاکرات با اروپا در این زمینه پایان یافته است؟ گفت: مدتی است مذاکرات ایران با اروپا و 1+4 در جریان است. بنا به خواست این کشورها و جامعه جهانی، بعد از خروج آمریکا از برجام و علاقه مندی برای حفظ برجام و تعهد طرف مذاکره با ایران منهای آمریکا برای تامین منافع حاصل از برجام برای جمهوری اسلامی ایران، قرار شد مذاکرات با اروپا و 1+4 برای یافتن سازوکار مالی برای ...

روزنامه وطن امروز | شماره :2621

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره SPV (سازوکار ویژه مالی اروپا) و اینکه آیا مذاکرات با اروپا در این زمینه پایان یافته است؟ گفت: مدتی است مذاکرات ایران با اروپا و 1+4 در جریان است. بنا به خواست این کشورها و جامعه جهانی، بعد از خروج آمریکا از برجام و علاقه مندی برای حفظ برجام و تعهد طرف مذاکره با ایران منهای آمریکا برای تامین منافع حاصل از برجام برای جمهوری اسلامی ایران، قرار شد مذاکرات با اروپا و 1+4 برای یافتن سازوکار مالی برای ...

روزنامه وطن امروز | شماره :2621

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره SPV (سازوکار ویژه مالی اروپا) و اینکه آیا مذاکرات با اروپا در این زمینه پایان یافته است؟ گفت: مدتی است مذاکرات ایران با اروپا و 1+4 در جریان است. بنا به خواست این کشورها و جامعه جهانی، بعد از خروج آمریکا از برجام و علاقه مندی برای حفظ برجام و تعهد طرف مذاکره با ایران منهای آمریکا برای تامین منافع حاصل از برجام برای جمهوری اسلامی ایران، قرار شد مذاکرات با اروپا و 1+4 برای یافتن سازوکار مالی برای ...

روزنامه وطن امروز | شماره :2621

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره SPV (سازوکار ویژه مالی اروپا) و اینکه آیا مذاکرات با اروپا در این زمینه پایان یافته است؟ گفت: مدتی است مذاکرات ایران با اروپا و 1+4 در جریان است. بنا به خواست این کشورها و جامعه جهانی، بعد از خروج آمریکا از برجام و علاقه مندی برای حفظ برجام و تعهد طرف مذاکره با ایران منهای آمریکا برای تامین منافع حاصل از برجام برای جمهوری اسلامی ایران، قرار شد مذاکرات با اروپا و 1+4 برای یافتن سازوکار مالی برای ...

روزنامه ابتکار - برجام از منظری دیگر

سه سال پیش در چنین روزهایی برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام میان ایران و گروه 1+5 به صورت رسمی اجرایی شد. هر چند در طول این سه سال تحولات مختلفی بر سر راه اجرا و عملیاتی کردن این برنامه رخ داد و در نهایت با خروج آمریکا از برجام، دورنمای مبهمی برای آینده آن رقم خورد، اما با نگاهی کلی به روند مذاکرات و خروجی های توافق هسته ای برای ایران جا دارد که بار دیگر از منظری متفاوت به تحلیل و بررسی آن بپردازیم.نکته اول این است که توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 در چارچوب یک فرآیند سیاسی و امنیتی ش...

روزنامه همدلی - راه‌اندازی کانال ویژه مالی، نماد رابطه فعال ایران و اروپاست

«تام برک» نماینده پارلمان انگلیس از حزب لیبرال دمکرات در واکنش به خبر یک روزنامه انگلیسی درباره راه اندازی کانال مالی ایران در سوئیس تصریح کرد این مساله نشان می دهد که رابطه ایران با شرکای اروپایی همچنان فعال است.برک در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: من با دولت انگلیس موافق هستم که به روشنی اعلام کرد گفت وگو پسندیده تر است و متاسفم که ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت از توافق برجام خارج شود.این نماینده انگلیس در پاسخ به سوالی درباره چشم انداز همکاری شرکت های انگلیسی با ایران از طریق کانال مالی سوئ...

قدرت نرم/ اروپایی‌ها موضع یکسانی‌درباره برجام اروپایی‌دارند

رویکرد و نگاه کشورهای اروپایی به خصوص انگلیس، فرانسه و آلمان، به برجام تفاوت زیادی با هم ندارد؛ یعنی کشورهایی که طی 15 سال گذشته مذاکراتی با جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسائل هسته ای داشتند. در اتحادیه اروپا این سه کشور در عمل رویکردهای کلان سیاست خارجی و امنیتی را تبیین می کنند. البته با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان با هماهنگی بیشتری سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا را پیش خواهند برد. یک نکته درباره انگلیس وجود دارد که این کشور با توجه به موقعیت و وضعیت ویژه ای که با تصمیم...

قدرت نرم/ اروپایی‌ها موضع یکسانی‌درباره برجام اروپایی‌دارند

مرتضی مکی: رویکرد و نگاه کشورهای اروپایی به خصوص انگلیس، فرانسه و آلمان، به برجام تفاوت زیادی با هم ندارد؛ یعنی کشورهایی که طی 15 سال گذشته مذاکراتی با جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسائل هسته ای داشتند. در اتحادیه اروپا این سه کشور در عمل رویکردهای کلان سیاست خارجی و امنیتی را تبیین می کنند. البته با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان با هماهنگی بیشتری سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا را پیش خواهند برد. یک نکته درباره انگلیس وجود دارد که این کشور با توجه به موقعیت و وضعیت ویژه ای ...

تردیدهای بانک مرکزی اروپا در مورد ایران

مذاکرات کشورهای اروپایی بر سر نحوه حفظ توافق هسته ای با ایران وارد فاز تازه ای شده است. هر اندازه به اواسط آبان ماه، یعنی زمان آغاز دور دوم تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران نزدیک تر می شویم، این رایزنی ها شدت و سرعت بیشتری پیدا می کند.

اخبار گوناگون