روی خط خبر

سه سیلوی دولتی فردا روی میز مزایده می‌روند

مقالات ، اخبار و مطالب جستجو شده با عنوان سه سیلوی دولتی فردا روی میز مزایده می‌روند

سه سیلوی دولتی فردا روی میز مزایده می‌روند

چهار انبار و سه سیلوی دولتی فردا و در هفتمین روز آبان ماه توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته می شود. سه سیلوی دولتی توسط سازمان خصوصی سازی فردا (دوشنبه) به مزایده گذاشته می شود که بر این اساس قرار است سیلوی ارومیه (سیلوی قائم بتن ارومیه) – منطقه ۸ به ارزش پایه کل ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال در این روز به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله واگذار شود.این گزارش می افزاید: سیلوی مهاباد (منطقه ۸) نیز به ارزش کل پایه ۱۷۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و ب...

چهار انبار و سه سیلوی دولتی فردا روی میز مزایده می‌روند

به گزارش ایبِنا، سه سیلوی دولتی توسط سازمان خصوصی سازی فردا (دوشنبه) به مزایده گذاشته می شود که بر این اساس قرار است سیلوی ارومیه (سیلوی قائم بتن ارومیه) – منطقه ۸ به ارزش پایه کل ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال در این روز به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله واگذار شود.این گزارش می افزاید: سیلوی مهاباد (منطقه ۸) نیز به ارزش کل پایه ۱۷۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله و سیلوی قدیم کرمانشاه (سیلوی قائم بتنی کرمانشاه - منطقه ۹ به ارزش کل پای...

مهلت شرکت در خرید چند دارایی دولتی از طریق مذاکره تمدید شد

به گزارش خبرنگار ایبِنا، سازمان خصوصی سازی به موجب قوانین و مقررات، چهار انبار و یک سردخانه و سیلوی دولتی را با همان قیمت و شرایط مقرر در آخرین آگهی عرضه مزایده و اسناد مرتبط، از طریق مذاکره واگذار می کند.بر این اساس سردخانه - انبار - اداری شهید حقانی (سردخانه - اداری شهید حقانی بندرعباس) - منطقه ۶ واقع در استان هرمزگان به ارزش کل پایه یک هزار و ۳۶۲ میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله، سیلوی ارومیه (سیلوی قائم بتنی ارومیه) - منطقه ۸ واقع در استان آذربایجا...

تمدید مهلت شرکت در خرید چند دارایی دولتی+لیست و جزئیات دارایی ها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،سازمان خصوصی سازی به موجب قوانین و مقررات، چهار انبار و یک سردخانه و سیلوی دولتی را با همان قیمت و شرایط مقرر در آخرین آگهی عرضه مزایده و اسناد مرتبط، از طریق مذاکره واگذار می کند.بر این اساس سردخانه - انبار - اداری شهید حقانی (سردخانه - اداری شهید حقانی بندرعباس) - منطقه ۶ واقع در استان هرمزگان به ارزش کل پایه یک هزار و ۳۶۲ میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله، سیلوی ارومیه (سیلوی قائم بتنی ارومیه) - منطقه ۸ واقع در...

سه سیلوی دولتی روز میز مزایده می‌رود

به گزارش ایبِنا، سه سیلوی دولتی در روز هشتم آبان ماه توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته می شود که بر این اساس قرار است سیلوی ارومیه(سیلوی قائم بتن ارومیه) – منطقه ۸ به ارزش پایه کل ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال در این روز به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله واگذار شود.این گزارش می افزاید: سیلوی مهاباد(منطقه ۸) نیز به ارزش کل پایه ۱۷۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله و سیلوی قدیم کرمانشاه(سیلوی قائم بتنی کرمانشاه- منطقه ۹ به ارزش کل ...

سه سیلوی دولتی روی میز مزایده می‌رود

به گزارش ایبِنا، سه سیلوی دولتی در روز هشتم آبان ماه توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته می شود که بر این اساس قرار است سیلوی ارومیه(سیلوی قائم بتن ارومیه) – منطقه ۸ به ارزش پایه کل ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال در این روز به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله واگذار شود.این گزارش می افزاید: سیلوی مهاباد(منطقه ۸) نیز به ارزش کل پایه ۱۷۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله و سیلوی قدیم کرمانشاه(سیلوی قائم بتنی کرمانشاه- منطقه ۹ به ارزش کل ...

واگذاری چهار انبار، یک سردخانه و سیلوی دولتی کلید خورد

به گزارش خبرنگار ایبِنا، سازمان خصوصی سازی به موجب قوانین و مقررات، چهار انبار و یک سردخانه و سیلوی دولتی را با همان قیمت و شرایط مقرر در آخرین آگهی عرضه مزایده و اسناد مرتبط، از طریق مذاکره واگذار می کند.بر این اساس سردخانه – انبار – اداری شهید حقانی(سردخانه – اداری شهید حقانی بندرعباس) – منطقه ۶ واقع در استان هرمزگان به ارزش کل پایه یک هزار و ۳۶۲ میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله، سیلوی ارومیه(سیلوی قائم بتنی ارومیه) - منطقه ۸ واقع در استان آذربایجان ...

برگزاری مزایده چند شرکت دولتی

به گزارش ایبِنا، مزایده سهام یک شرکت، یک جایگاه سوخت، یک انبار و یک سیلوی دولتی در سازمان خصوصی سازی برگزار شد. بر اساس این گزارش، در این مزایده بالاترین قیمت پیشنهادی برای بلوک ۳۱.۶ درصدی شرکت فولاد اکسین خوزستان ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، جایگاه سوخت آوج متعلق به استان قزوین ۵۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، سیلوی مهاباد (منطقه ۸) ۲۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سیلوی قدیم کرمانشاه «سیلوی قائم بتنی کرمانشاه» منطقه ۹ مبلغ ۲۲۷ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال بود.گفتنی است، برای این مزایده بلوک ۳۱.۶ درصدی ...

واگذاری سهام سیلوی ارومیه از طریق مزایده

به گزارش ایبِنا، سیلوی ارومیه (سیلوی قائم بتن ارومیه)، منطقه ۸ به ارزش پایه کل ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۴۰۱ ریال در روز هفتم آبان ماه به مزایده گذاشته می شود.هچنین مبلغ سپرده شرکت در مزایده این سیلوی دولتی که به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ساله توسط سازمان خصوصی سازی واگذار می شود، ۷ میلیارد و ۳۹۱ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۲۱۳ ریال تعیین شده است.

واگذاری سهام یک سیلوی دولتی

به گزارش ایبِنا، منطقه ۸ در روز هفتم آبان ماه توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته می شود. بر اساس این گزارش، سیلوی مهاباد – منطقه ۸ به ارزش پایه کل ۱۷۵ میلیارد و ۴۱۰میلیون و ۵۰۰هزار ریال در روز هفتم آبان ماه به مزایده گذاشته می شود.هچنین مبلغ سپرده شرکت در مزایده این سیلوی دولتی که به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ساله توسط سازمان خصوصی سازی واگذار می شود، ۵میلیارد و ۲۶۲میلیون و ۳۱۵هزار ریال تعیین شده است.

چهار انبار دولتی روی میز مزایده می‌رود

به گزارش خبرنگار ایبِنا، چهار انبار دولتی در روز هفتم آبان ماه توسط سازمان خصوصی سازی به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله به مزایده گذاشته می شود که بر این اساس قرار است انبار سلماس (انبار ساده سلماس) منطقه ۸ به ارزش پایه کل ۷۰ میلیارد و ۶۲۴ میلیون و ۵۸۴ هزار ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده به رقم ۲ میلیارد و ۱۱۸ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۵۲۰ ریال و انبار بروجن (سیلوی اداری انبار بروجن) منطقه ۱۰ به ارزش پایه کل ۵۲ میلیارد و ۹۸ میلیون ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده به رقم یک میلیارد و ۵۶۲ میلیون...

واگذاری سهام چهار انبار، یک سردخانه و یک سیلوی دولتی با مذاکره

به گزارش خبرنگار ایبِنا، سازمان خصوصی سازی به موجب قوانین و مقررات، چهار انبار و یک سردخانه دولتی را از طریق مذاکره واگذار می کند.بر این اساس سردخانه - انبار - اداری شهید حقانی(سردخانه - اداری شهید حقانی بندرعباس) - منطقه ۶ واقع در استان هرمزگان به ارزش کل پایه یک هزار و ۳۶۲ میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله، سیلوی ارومیه(سیلوی قائم بتنی ارومیه) - منطقه ۸ واقع در استان آذربایجان غربی به ارزش کل پایه ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۴۰۱ ریال به صورت...

واگذاری سهام دو شرکت و یک جایگاه سوخت دولتی در مهر ماه

سهام دو شرکت و یک جایگاه سوخت دولتی شامل شرکت های پتروشیمی بیستون و مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن - تراورس و نیز جایگاه سوخت شماره ۵ فارس در مهرماه امسال از طریق مزایده واگذار می شود.

اخبار گوناگون