روی خط خبر

سه سیلوی دولتی فردا روی میز مزایده می‌روند

مقالات ، اخبار و مطالب جستجو شده با عنوان سه سیلوی دولتی فردا روی میز مزایده می‌روند

چهار انبار و سه سیلوی دولتی فردا روی میز مزایده می‌روند

به گزارش ایبِنا، سه سیلوی دولتی توسط سازمان خصوصی سازی فردا (دوشنبه) به مزایده گذاشته می شود که بر این اساس قرار است سیلوی ارومیه (سیلوی قائم بتن ارومیه) – منطقه ۸ به ارزش پایه کل ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال در این روز به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله واگذار شود.این گزارش می افزاید: سیلوی مهاباد (منطقه ۸) نیز به ارزش کل پایه ۱۷۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله و سیلوی قدیم کرمانشاه (سیلوی قائم بتنی کرمانشاه - منطقه ۹ به ارزش کل پای...

سه سیلوی دولتی فردا روی میز مزایده می‌روند

چهار انبار و سه سیلوی دولتی فردا و در هفتمین روز آبان ماه توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته می شود. سه سیلوی دولتی توسط سازمان خصوصی سازی فردا (دوشنبه) به مزایده گذاشته می شود که بر این اساس قرار است سیلوی ارومیه (سیلوی قائم بتن ارومیه) – منطقه ۸ به ارزش پایه کل ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال در این روز به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله واگذار شود.این گزارش می افزاید: سیلوی مهاباد (منطقه ۸) نیز به ارزش کل پایه ۱۷۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و ب...

سه سیلوی دولتی روز میز مزایده می‌رود

به گزارش ایبِنا، سه سیلوی دولتی در روز هشتم آبان ماه توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته می شود که بر این اساس قرار است سیلوی ارومیه(سیلوی قائم بتن ارومیه) – منطقه ۸ به ارزش پایه کل ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال در این روز به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله واگذار شود.این گزارش می افزاید: سیلوی مهاباد(منطقه ۸) نیز به ارزش کل پایه ۱۷۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله و سیلوی قدیم کرمانشاه(سیلوی قائم بتنی کرمانشاه- منطقه ۹ به ارزش کل ...

سه سیلوی دولتی روی میز مزایده می‌رود

به گزارش ایبِنا، سه سیلوی دولتی در روز هشتم آبان ماه توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته می شود که بر این اساس قرار است سیلوی ارومیه(سیلوی قائم بتن ارومیه) – منطقه ۸ به ارزش پایه کل ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال در این روز به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله واگذار شود.این گزارش می افزاید: سیلوی مهاباد(منطقه ۸) نیز به ارزش کل پایه ۱۷۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله و سیلوی قدیم کرمانشاه(سیلوی قائم بتنی کرمانشاه- منطقه ۹ به ارزش کل ...

۸ جایگاه سوخت دولتی روی میز مزایده

به گزارش ایبِنا، تعداد ۸ جایگاه سوخت دولتی در دومین روز از پنجمین ماه امسال توسط سازمان خصوصی سازی به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده واگذار می شود.بر این اساس اعلام سازمان خصوصی سازی، جایگاه سوخت شمار یک ماکو متعلق به استان آذربایجان غربی به قیمت پایه ۵۲ میلیارد و ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و سپرده شرکت در مزایده به مبلغ یک میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۱۱۵ هزار ریال به صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله، جایگاه سوخت نساء متعلق به استان البرز به قیمت پایه ۵۳ میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال و سپر...

چهار سیلوی دولتی واگذار می‌شود

اقتصادتهران: چهار سیلوی دولتی به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله از طریق مزایده واگذار می شود. چهار سیلوی دولتی به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده در روز ۱۲ ام شهریورماه سال ۹۷ واگذار می شود. بر این اساس قرار است سیلوی قدیم کرمانشاه (سیلوی ...

واگذاری چهار سیلوی دولتی - ایبِنا

به گزارش ایبِنا، چهار سیلوی دولتی به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده در روز ۱۲ شهریورماه امسال واگذار می شود.بر این اساس قرار است سیلوی قدیم کرمانشاه (سیلوی قدیم قائم بتنی کرمانشاه) منطقه ۹ به ارزش کل پایه ۲۰۲میلیارد و ۱۶۵ میلیون و ۷۵۸هزار ریال در این روز به مبلغ سپرده ۶ میلیارد و ۶۴میلیون و ۹۷۲ هزار و ۷۴۰ ریال و سیلوی ارومیه(سیلوی قائم بتنی ارومیه) منطقه ۸ به ارزش پایه ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۴۰۱ ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۷ میلیارد...

برگزاری مزایده چند شرکت دولتی

به گزارش ایبِنا، مزایده سهام یک شرکت، یک جایگاه سوخت، یک انبار و یک سیلوی دولتی در سازمان خصوصی سازی برگزار شد. بر اساس این گزارش، در این مزایده بالاترین قیمت پیشنهادی برای بلوک ۳۱.۶ درصدی شرکت فولاد اکسین خوزستان ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، جایگاه سوخت آوج متعلق به استان قزوین ۵۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، سیلوی مهاباد (منطقه ۸) ۲۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سیلوی قدیم کرمانشاه «سیلوی قائم بتنی کرمانشاه» منطقه ۹ مبلغ ۲۲۷ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال بود.گفتنی است، برای این مزایده بلوک ۳۱.۶ درصدی ...

واگذاری سهام سیلوی ارومیه از طریق مزایده

به گزارش ایبِنا، سیلوی ارومیه (سیلوی قائم بتن ارومیه)، منطقه ۸ به ارزش پایه کل ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۴۰۱ ریال در روز هفتم آبان ماه به مزایده گذاشته می شود.هچنین مبلغ سپرده شرکت در مزایده این سیلوی دولتی که به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ساله توسط سازمان خصوصی سازی واگذار می شود، ۷ میلیارد و ۳۹۱ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۲۱۳ ریال تعیین شده است.

واگذاری سهام یک سیلوی دولتی

به گزارش ایبِنا، منطقه ۸ در روز هفتم آبان ماه توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته می شود. بر اساس این گزارش، سیلوی مهاباد – منطقه ۸ به ارزش پایه کل ۱۷۵ میلیارد و ۴۱۰میلیون و ۵۰۰هزار ریال در روز هفتم آبان ماه به مزایده گذاشته می شود.هچنین مبلغ سپرده شرکت در مزایده این سیلوی دولتی که به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ساله توسط سازمان خصوصی سازی واگذار می شود، ۵میلیارد و ۲۶۲میلیون و ۳۱۵هزار ریال تعیین شده است.

واگذاری سیلوی قدیم کرمانشاه با مزایده

به گزارش ایبِنا، سیلوی قدیم کرمانشاه (سیلوی قدیم قائم بتنی کرمانشاه) منطقه ۹ به ارزش کل پایه ۲۰۲میلیارد و ۱۶۵ میلیون و ۷۵۸هزار ریال در روز ۱۲ شهریورماه امسال توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده واگذار می شود.گفتنی است، مبلغ سپرده شرکت در این مزایده ۶ میلیارد و ۶۴میلیون و ۹۷۲ هزار و ۷۴۰ ریال تعیین شده و این سیلوی دولتی به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله واگذار می شود.

واگذاری ۱۰۰ درصد سهام یک سیلو با مزایده

به گزارش ایبِنا، سیلوی ارومیه «سیلوی قائم بتنی ارومیه» منطقه ۸ به ارزش پایه ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۴۰۱ ریال در روز ۱۲ شهریورماه امسال توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده واگذار می شود.گفتنی است مبلغ سپرده شرکت در این مزایده ۷ میلیارد و ۳۹۱ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۲۱۳ ریال تعیین شده است و این سیلوی دولتی به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله واگذار می شود.

واگذاری یک سیلوی قدیمی با مزایده

به گزارش ایبِنا، سیلوی قدیم سنقر (سیلوی قدیم قائم بتنی سنقر) منطقه ۹ به ارزش کل پایه ۴۵ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۷۲۹ ریال در روز ۱۲ شهریورماه امسال توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده واگذار می شود.گفتنی است، مبلغ سپرده شرکت در این مزایده یک میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۳۷۲ ریال تعیین شده و این سیلوی دولتی به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله واگذار می شود.

سیلوی کنگاور از طریق مزایده واگذار می شود

به گزارش ایبِنا، سیلوی کنگاور (سیلوی قائم بتنی کنگاور) منطقه ۹ به ارزش کل پایه ۹۱ میلیارد و ۴۰میلیون ریال در روز ۱۲ شهریورماه امسال توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده واگذار میشود.بر اساس این گزارش، مبلغ سپرده شرکت در این مزایده ۲ میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال تعیین شده و این سیلوی دولتی به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله واگذار می شود.

سهام یک جایگاه سوخت دولتی واگذار می شود

به گزارش ایبِنا، جایگاه سوخت شماره ۵ فارس به قیمت پایه ۱۰۲ میلیارد ریال در روز دوم مهرماه امسال توسط سازمان خصوصی سازی روی میز مزایده می رود.بر اساس این گزارش، این جایگاه سوخت که متعلق به استان فارس است در میدان دانشجوی شهر شیراز قرار دارد و متقاضیان برای شرکت در مزایده آن باید ۳ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال را به عنوان مبلغ سپرده شرکت در مزایده به حساب دولت واریز کند.این در شرایطی است که خریدار باید ۳۰ درصد مبلغ پیشنهادی خود برای خرید جایگاه سوخت شماره ۵ فارس را به صورت نقد در مدت ۲۰ روز کاری بپردا...

اخبار گوناگون