روی خط خبر

ممنوعیت صدور اضافه خدمت انضباطی برای سربازان توسط یگان‌ها

مقالات ، اخبار و مطالب جستجو شده با عنوان ممنوعیت صدور اضافه خدمت انضباطی برای سربازان توسط یگان‌ها

روزنامه وطن امروز | شماره :2546

جانشین سازمان وظیفه عمومی عنوان کرددرآمد 5 هزار میلیاردی دولت از سربازان غایبجانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به این پرسش که درآمد دولت از محل جریمه غیبت سربازی چه میزان بوده است، گفت: در این مدت حدود ۵ هزار میلیارد تومان از محل پرداخت جریمه های غیبت سربازان به حساب خزانه واریز شده است. سردار ابراهیم کریمی با اشاره به موضوع پرداخت جریمه غیبت سربازی به تسنیم اظهار داشت: در 4 سال گذشته، 600 هزار نفر برای پرداخت جریمه غیبت سربازی، ثبت نام کرده و از این میان، 444 هزار نفر فرآیند پرداخت ج...

روزنامه وطن امروز | شماره :2546

جانشین سازمان وظیفه عمومی عنوان کرددرآمد 5 هزار میلیاردی دولت از سربازان غایبجانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به این پرسش که درآمد دولت از محل جریمه غیبت سربازی چه میزان بوده است، گفت: در این مدت حدود ۵ هزار میلیارد تومان از محل پرداخت جریمه های غیبت سربازان به حساب خزانه واریز شده است. سردار ابراهیم کریمی با اشاره به موضوع پرداخت جریمه غیبت سربازی به تسنیم اظهار داشت: در 4 سال گذشته، 600 هزار نفر برای پرداخت جریمه غیبت سربازی، ثبت نام کرده و از این میان، 444 هزار نفر فرآیند پرداخت ج...

روزنامه وطن امروز | شماره :2546

جانشین سازمان وظیفه عمومی عنوان کرددرآمد 5 هزار میلیاردی دولت از سربازان غایبجانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به این پرسش که درآمد دولت از محل جریمه غیبت سربازی چه میزان بوده است، گفت: در این مدت حدود ۵ هزار میلیارد تومان از محل پرداخت جریمه های غیبت سربازان به حساب خزانه واریز شده است. سردار ابراهیم کریمی با اشاره به موضوع پرداخت جریمه غیبت سربازی به تسنیم اظهار داشت: در 4 سال گذشته، 600 هزار نفر برای پرداخت جریمه غیبت سربازی، ثبت نام کرده و از این میان، 444 هزار نفر فرآیند پرداخت ج...

روزنامه وطن امروز | شماره :2546

جانشین سازمان وظیفه عمومی عنوان کرددرآمد 5 هزار میلیاردی دولت از سربازان غایبجانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به این پرسش که درآمد دولت از محل جریمه غیبت سربازی چه میزان بوده است، گفت: در این مدت حدود ۵ هزار میلیارد تومان از محل پرداخت جریمه های غیبت سربازان به حساب خزانه واریز شده است. سردار ابراهیم کریمی با اشاره به موضوع پرداخت جریمه غیبت سربازی به تسنیم اظهار داشت: در 4 سال گذشته، 600 هزار نفر برای پرداخت جریمه غیبت سربازی، ثبت نام کرده و از این میان، 444 هزار نفر فرآیند پرداخت ج...

روزنامه وطن امروز | شماره :2546

جانشین سازمان وظیفه عمومی عنوان کرددرآمد 5 هزار میلیاردی دولت از سربازان غایبجانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به این پرسش که درآمد دولت از محل جریمه غیبت سربازی چه میزان بوده است، گفت: در این مدت حدود ۵ هزار میلیارد تومان از محل پرداخت جریمه های غیبت سربازان به حساب خزانه واریز شده است. سردار ابراهیم کریمی با اشاره به موضوع پرداخت جریمه غیبت سربازی به تسنیم اظهار داشت: در 4 سال گذشته، 600 هزار نفر برای پرداخت جریمه غیبت سربازی، ثبت نام کرده و از این میان، 444 هزار نفر فرآیند پرداخت ج...

روزنامه وطن امروز | شماره :2546

جانشین سازمان وظیفه عمومی عنوان کرددرآمد 5 هزار میلیاردی دولت از سربازان غایبجانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به این پرسش که درآمد دولت از محل جریمه غیبت سربازی چه میزان بوده است، گفت: در این مدت حدود ۵ هزار میلیارد تومان از محل پرداخت جریمه های غیبت سربازان به حساب خزانه واریز شده است. سردار ابراهیم کریمی با اشاره به موضوع پرداخت جریمه غیبت سربازی به تسنیم اظهار داشت: در 4 سال گذشته، 600 هزار نفر برای پرداخت جریمه غیبت سربازی، ثبت نام کرده و از این میان، 444 هزار نفر فرآیند پرداخت ج...

روزنامه وطن امروز | شماره :2546

جانشین سازمان وظیفه عمومی عنوان کرددرآمد 5 هزار میلیاردی دولت از سربازان غایبجانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به این پرسش که درآمد دولت از محل جریمه غیبت سربازی چه میزان بوده است، گفت: در این مدت حدود ۵ هزار میلیارد تومان از محل پرداخت جریمه های غیبت سربازان به حساب خزانه واریز شده است. سردار ابراهیم کریمی با اشاره به موضوع پرداخت جریمه غیبت سربازی به تسنیم اظهار داشت: در 4 سال گذشته، 600 هزار نفر برای پرداخت جریمه غیبت سربازی، ثبت نام کرده و از این میان، 444 هزار نفر فرآیند پرداخت ج...

روزنامه وطن امروز | شماره :2546

جانشین سازمان وظیفه عمومی عنوان کرددرآمد 5 هزار میلیاردی دولت از سربازان غایبجانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به این پرسش که درآمد دولت از محل جریمه غیبت سربازی چه میزان بوده است، گفت: در این مدت حدود ۵ هزار میلیارد تومان از محل پرداخت جریمه های غیبت سربازان به حساب خزانه واریز شده است. سردار ابراهیم کریمی با اشاره به موضوع پرداخت جریمه غیبت سربازی به تسنیم اظهار داشت: در 4 سال گذشته، 600 هزار نفر برای پرداخت جریمه غیبت سربازی، ثبت نام کرده و از این میان، 444 هزار نفر فرآیند پرداخت ج...

جزییات اضافه خدمت مشمولان نظام وظیفه

به گزارش ایلنا، سردار موسی کمالی درباره اضافه خدمت مشمولان سربازی گفت: یک نوع از اضافه خدمت ها اضافه خدمت سنواتی است و شامل حال مشمولانی می شود که با تاخیر خود را معرفی می کنند و به قوت خود باقی است. همچنین اضافه خدمت مشمولانی که به مرخصی رفته و خود را دیر از موعد مقرر به پادگان معرفی می کنند که به اضافه خدمت نَحَس معروف است نیز همچنان پابرجاست.او ادامه داد: اضافه خدمت انضباطی نیز در یگان های نیروهای مسلح رایج بود و برای مشمولان به دلیل موارد انضباطی اضافه خدمت در نظر گرفته می شد که این نوع از ا...

روزنامه ابتکار - از تکذیب شایعه کسر خدمت 40 روزه تا تغییر تاریخ اعزام بهمن ماه

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا شایعه اعطای کسر خدمت ۴۰ روزه سربازان را تکذیب کرد. سرهنگ سید مهدی تقوی در گفت وگو با ایسنا درباره شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اعطای کسر خدمت به سربازان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: خبرهایی که تحت عناوینی نظیر همین کسر خدمت ۴۰ روزه سربازان مطرح می شود به هیچ عنوان صحت نداشته و تکذیب می شود. وی با بیان اینکه مسئولان باید اخبار مربوط به سربازی را از منابع موثق پیگیری کنند، اظهار کرد: متاسفانه شایعات این چنینی باعث می شود تا ...

بخشش اضافه خدمت سربازی دست کیست؟

باشگاه خبرنگاران نوشت: اضافه خدمت سربازان تحت شرایط خاص بخشیده می شود. مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، بخشش اضافه خدمت به فرماندهان محول شد و فقط در حین خدمت توسط فرمانده یگان ها تا دو سوم صورت می گیرد.با توجه به اینکه دیگر به صورت کلی بخشش داده نمی شود، این بخشش واگذار شده تا سربازانی که حسن خدمت دارند تا ۶۶ درصد از اضافه خدمتشان بخشیده شود.

اخبار گوناگون