روی خط خبر

وضعیت دریافت و پرداخت بانک اقتصاد نوین در 5 ماهه نخست سال97

مقالات ، اخبار و مطالب جستجو شده با عنوان وضعیت دریافت و پرداخت بانک اقتصاد نوین در 5 ماهه نخست سال97

روزنامه ابتکار - سپرده های ارزی بانک خاورمیانه

در بخش ارزی مردم به بانک خاور میانه اعتماد کرده و ارز خود را به آن سپرده اند چرا که سپرده ارزی این بانک با رشد قابل توجهی نسبت به دوره های قبل روبرو شده است.بانک خاورمیانه صورت های دریافت و پرداخت 5 ماهه خود را منتشر و نشان داده که در بخش ارزی مردم به این بانک اعتماد کرده و ارز خود را به آن سپرده اند؛ چرا که سپرده ارزی بانک با رشد قابل توجهی نسبت به دوره های قبل روبرو شده و در ردیف نخست سپرده گیری بانک قرار است.در مجموع وضعیت تسهیلات دهی و درآمد و همچنین جذب منابع بانک نسبت به سال قبل رشد قا...

افزایش سپرده ارزی بانک خاورمیانه و اعتماد مردم در سپردن ارز به این بانک

بانکداری ایرانی ـ بانک خاورمیانه صورت های دریافت و پرداخت 5 ماهه خود را منتشر و نشان داده که در بخش ارزی مردم به این بانک اعتماد کرده و ارز خود را به آن سپرده اند؛ چرا که سپرده ارزی بانک با رشد قابل توجهی نسبت به دوره های قبل روبرو شده و در ردیف نخست سپرده گیری بانک قرار است.

روزنامه ابتکار - بانک رفاه 11.184 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

بانک رفاه طی سال های 95، 96 و چهار ماهه نخست سالجاری، بالغ بر 11.184 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است. بانک رفاه طی سال های 95، 96 و چهار ماهه نخست سالجاری، بالغ بر 11.184 میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است. مدیریت های شعب این بانک در استان های خراسان رضوی، فارس و سمنان به ترتیب دارای بیشترین مبلغ پرداختی از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط به میزان (1.299.921)، ( 1.043.731) و (1.039.510) میلیون ریال بوده اند.

۱۵ میلیارد دلار قراردادهای عاملیت بین صندوق توسعه ملی و بانک‌های خصوصی و دولتی

طی ۴ ماهه نخست امسال تاکنون مبلغی حدود ۱۵ میلیارد دلار برای پرداخت تسهیلات ارزی به صورت قراردادهای عاملیت بین صندوق توسعه ملی و بانک های خصوصی و دولتی اختصاص یافت

روزنامه ابتکار - بانک رفاه 455/54 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

بانک رفاه در سه ماهه نخست سال جاری، در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه بالغ بر 54.455 میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده است.طی سال 96 و سه ماهه نخست سال 97، تعداد 14.161 فقره تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال زایی و کارفرمایان طرح های مدد جویی به مبلغ بیش از 1.595 میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی بانک رفاه پرداخت شده است.بانک رفاه همچنین در مقطع سه ماهه نخست سال جاری تعداد 21 ...

روزنامه ابتکار - بانک رفاه 77335 میلیارد ریال پرداخت کرد

رفاه در چهار ماهه نخست سال جاری، در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و ... بالغ بر 77.335 میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده است.بانک رفاه در چهار ماهه نخست سال جاری، در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه بالغ بر 77.335 میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده است. طی سال 96 و چهار ماهه نخست سال 97، تعداد 14.772 فقره تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال زایی و کارفرمایان طرح های مدد جویی به مبلغ بیش از 1.664 میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزی...

روزنامه ابتکار - به بنگاه های کوچک و متوسط بانک رفاه اعلام شد

بانک رفاه طی سال های 95، 96 و سه ماهه نخست سالجاری، بالغ بر 11.120 میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.مدیریت های شعب بانک رفاه در استان های خراسان رضوی، فارس و سمنان به ترتیب دارای بیشترین مبلغ پرداختی از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط طی سال های 95، 96 و سه ماهه نخست سالجاری به میزان (1.299)، ( 1.043) و (1.039) میلیارد ریال بوده اند.

روزنامه ابتکار - توسط بانک رفاه انجام شد

اعطای 10.259 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواجبانک رفاه طی سه ماهه سال جاری، تعداد 10.259 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.شعب بانک رفاه از محل سپرده های قرض الحسنه نزد خود و در سه ماهه نخست سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به تعداد 10.259 فقره و به مبلغ 1.544.500 میلیون ریال پرداخت کرده است که مدیریت های شعب این بانک در استان های خراسان رضوی، خوزستان و آذربایجان شرقی به ترتیب دارای بیشترین پرداختی به مبلغ (188.400)، (104.200) و (99.300) میلیون ریال بوده...

روزنامه ابتکار - اعطای 95914 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک رفاه

بانک رفاه طی چهار ماهه ابتدای سال جاری، تعداد 14959 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است. شعب بانک رفاه کارگران از محل سپرده های قرض الحسنه نزد خود و در چهار ماهه نخست سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به تعداد 14959 فقره و به مبلغ 2275670 میلیون ریال پرداخت کرده اند که مدیریت های شعب این بانک در استان های خراسان رضوی، خوزستان و آذربایجان شرقی به ترتیب دارای بیشترین پرداختی به مبلغ (282100)، (137500) و (133500) میلیون ریال بوده اند.

اخبار گوناگون