روی خط خبر

کاهش حجم بازار خودروهای وارداتی در سال ۹۷

مقالات ، اخبار و مطالب جستجو شده با عنوان کاهش حجم بازار خودروهای وارداتی در سال ۹۷

بررسی دلایل توقف یا کند شدن روند افزایش‌ قیمت خودرو

اکوفارس: در نهایت عدم اطمینان کافی به آینده نیز باعث می‌شود سرمایه‌های سرگردان، جذب بازار ارز، طلا یا کالاهای کوچک و کم‌حجم شوند زیرا در شرایط بحرانی سیاسی- اجتماعی فروش خودرو آسان نخواهد بود

روزنامه وطن امروز | شماره :2579

ارسال به دوستانگزارش «وطن امروز» از تأثیر کاهش نرخ ارز بر بازار سرمایه بورس ترکید!اسدالله خسروی: همزمان با سقوط قیمت ارز، شاخص بورس نیز سقوط چشمگیری را تجربه کرد تا حبابی بودن بازار سرمایه بیش از پیش عیان شود. به گزارش «وطن امروز»، شاخص کل بازار سرمایه در روزهای اخیر قله های متعددی را فتح کرد و در نهایت در آستانه 200 هزار واحدی قرار گرفت. این صعود تاریخی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تعداد و مبلغ معاملات بود و کارشناسان نسبت به سرمایه گذاری بی رویه در این بازار هشدار می دانند. با آغاز روند ...

روزنامه وطن امروز | شماره :2579

ارسال به دوستانگزارش «وطن امروز» از تأثیر کاهش نرخ ارز بر بازار سرمایه بورس ترکید!اسدالله خسروی: همزمان با سقوط قیمت ارز، شاخص بورس نیز سقوط چشمگیری را تجربه کرد تا حبابی بودن بازار سرمایه بیش از پیش عیان شود. به گزارش «وطن امروز»، شاخص کل بازار سرمایه در روزهای اخیر قله های متعددی را فتح کرد و در نهایت در آستانه 200 هزار واحدی قرار گرفت. این صعود تاریخی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تعداد و مبلغ معاملات بود و کارشناسان نسبت به سرمایه گذاری بی رویه در این بازار هشدار می دانند. با آغاز روند ...

روزنامه وطن امروز | شماره :2579

ارسال به دوستانگزارش «وطن امروز» از تأثیر کاهش نرخ ارز بر بازار سرمایه بورس ترکید!اسدالله خسروی: همزمان با سقوط قیمت ارز، شاخص بورس نیز سقوط چشمگیری را تجربه کرد تا حبابی بودن بازار سرمایه بیش از پیش عیان شود. به گزارش «وطن امروز»، شاخص کل بازار سرمایه در روزهای اخیر قله های متعددی را فتح کرد و در نهایت در آستانه 200 هزار واحدی قرار گرفت. این صعود تاریخی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تعداد و مبلغ معاملات بود و کارشناسان نسبت به سرمایه گذاری بی رویه در این بازار هشدار می دانند. با آغاز روند ...

روزنامه وطن امروز | شماره :2579

ارسال به دوستانگزارش «وطن امروز» از تأثیر کاهش نرخ ارز بر بازار سرمایه بورس ترکید!اسدالله خسروی: همزمان با سقوط قیمت ارز، شاخص بورس نیز سقوط چشمگیری را تجربه کرد تا حبابی بودن بازار سرمایه بیش از پیش عیان شود. به گزارش «وطن امروز»، شاخص کل بازار سرمایه در روزهای اخیر قله های متعددی را فتح کرد و در نهایت در آستانه 200 هزار واحدی قرار گرفت. این صعود تاریخی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تعداد و مبلغ معاملات بود و کارشناسان نسبت به سرمایه گذاری بی رویه در این بازار هشدار می دانند. با آغاز روند ...

روزنامه وطن امروز | شماره :2579

ارسال به دوستانگزارش «وطن امروز» از تأثیر کاهش نرخ ارز بر بازار سرمایه بورس ترکید!اسدالله خسروی: همزمان با سقوط قیمت ارز، شاخص بورس نیز سقوط چشمگیری را تجربه کرد تا حبابی بودن بازار سرمایه بیش از پیش عیان شود. به گزارش «وطن امروز»، شاخص کل بازار سرمایه در روزهای اخیر قله های متعددی را فتح کرد و در نهایت در آستانه 200 هزار واحدی قرار گرفت. این صعود تاریخی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تعداد و مبلغ معاملات بود و کارشناسان نسبت به سرمایه گذاری بی رویه در این بازار هشدار می دانند. با آغاز روند ...

روزنامه وطن امروز | شماره :2549

ارسال به دوستانگزارش «وطن امروز» از تأثیر کاهش نرخ ارز بر بازار سرمایه بورس ترکید!اسدالله خسروی: همزمان با سقوط قیمت ارز، شاخص بورس نیز سقوط چشمگیری را تجربه کرد تا حبابی بودن بازار سرمایه بیش از پیش عیان شود. به گزارش «وطن امروز»، شاخص کل بازار سرمایه در روزهای اخیر قله های متعددی را فتح کرد و در نهایت در آستانه 200 هزار واحدی قرار گرفت. این صعود تاریخی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تعداد و مبلغ معاملات بود و کارشناسان نسبت به سرمایه گذاری بی رویه در این بازار هشدار می دانند. با آغاز روند ...

روزنامه وطن امروز | شماره :2549

ارسال به دوستانگزارش «وطن امروز» از تأثیر کاهش نرخ ارز بر بازار سرمایه بورس ترکید!اسدالله خسروی: همزمان با سقوط قیمت ارز، شاخص بورس نیز سقوط چشمگیری را تجربه کرد تا حبابی بودن بازار سرمایه بیش از پیش عیان شود. به گزارش «وطن امروز»، شاخص کل بازار سرمایه در روزهای اخیر قله های متعددی را فتح کرد و در نهایت در آستانه 200 هزار واحدی قرار گرفت. این صعود تاریخی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تعداد و مبلغ معاملات بود و کارشناسان نسبت به سرمایه گذاری بی رویه در این بازار هشدار می دانند. با آغاز روند ...

روزنامه وطن امروز | شماره :2549

ارسال به دوستانگزارش «وطن امروز» از تأثیر کاهش نرخ ارز بر بازار سرمایه بورس ترکید!اسدالله خسروی: همزمان با سقوط قیمت ارز، شاخص بورس نیز سقوط چشمگیری را تجربه کرد تا حبابی بودن بازار سرمایه بیش از پیش عیان شود. به گزارش «وطن امروز»، شاخص کل بازار سرمایه در روزهای اخیر قله های متعددی را فتح کرد و در نهایت در آستانه 200 هزار واحدی قرار گرفت. این صعود تاریخی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تعداد و مبلغ معاملات بود و کارشناسان نسبت به سرمایه گذاری بی رویه در این بازار هشدار می دانند. با آغاز روند ...

روزنامه وطن امروز | شماره :2549

ارسال به دوستانگزارش «وطن امروز» از تأثیر کاهش نرخ ارز بر بازار سرمایه بورس ترکید!اسدالله خسروی: همزمان با سقوط قیمت ارز، شاخص بورس نیز سقوط چشمگیری را تجربه کرد تا حبابی بودن بازار سرمایه بیش از پیش عیان شود. به گزارش «وطن امروز»، شاخص کل بازار سرمایه در روزهای اخیر قله های متعددی را فتح کرد و در نهایت در آستانه 200 هزار واحدی قرار گرفت. این صعود تاریخی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تعداد و مبلغ معاملات بود و کارشناسان نسبت به سرمایه گذاری بی رویه در این بازار هشدار می دانند. با آغاز روند ...

روزنامه وطن امروز | شماره :2549

ارسال به دوستانگزارش «وطن امروز» از تأثیر کاهش نرخ ارز بر بازار سرمایه بورس ترکید!اسدالله خسروی: همزمان با سقوط قیمت ارز، شاخص بورس نیز سقوط چشمگیری را تجربه کرد تا حبابی بودن بازار سرمایه بیش از پیش عیان شود. به گزارش «وطن امروز»، شاخص کل بازار سرمایه در روزهای اخیر قله های متعددی را فتح کرد و در نهایت در آستانه 200 هزار واحدی قرار گرفت. این صعود تاریخی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تعداد و مبلغ معاملات بود و کارشناسان نسبت به سرمایه گذاری بی رویه در این بازار هشدار می دانند. با آغاز روند ...

مبادی اصلی واردات قطعه - اکوفارس

اکوفارس: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی خودروهای چینی در ایران» به مسائلی مانند میزان داخلی‌سازی و حجم بازار و همچنین واردات قطعات منفصله از چین پرداخته است.

روزنامه اخبار صنعت | شماره :1054

تصمیماتی که از سال گذشته تاکنون برای جلوگیری از واردات خودرو اتخاذ شده متاسفانه تبعات منفی را بر سرمایه گذاری صورت گرفته در حوزه واردات داشته و موجب از بین رفتن فرصت های شغلی و تعدیل نیروهای آموزش دیده در شرکتهای واردکننده خودرو شده است. با اعلام ممنوعیت واردات خودرو و خروج آمریکا از برجام، شرکت های واردکننده خودرو یکی پس از دیگری در حال تعدیل نیرو و تعطیلی هستند به طوری که با ادامه این روند پیش بینی می شود تا اوایل سال آینده دیگر شرکت واردکننده خودرو خارجی در کشور وجود نداشته باشد در این میان ...

اخبار گوناگون