روی خط خبر

10743

مقالات ، اخبار و مطالب جستجو شده با عنوان 10743

بخشنامه 230/97/116مورخ 97/8/16(ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۵/ ۲۵/ ۲۰۰ مورخ ۲۲/ ۴/ ۹۵ و نامه شماره ۱۰۷۴۳/ ۲۰۰ مورخ ۲۵/ ۵/ ۹۱)

دیوان عدالت اداری بخشنامه مالیات بردرآمد تسعیر ارز را باطل کرد.  نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس : بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه های سال های ۹۱ و ۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور راجع به شمول مالیات بر درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات ابطال […]

اخبار گوناگون