روی خط خبر

1076 ریال سود هر سهم ایرانول در سال 96، افزایش سود، سرمایه، سود خالص و سود انباشته شركت

مقالات ، اخبار و مطالب جستجو شده با عنوان 1076 ریال سود هر سهم ایرانول در سال 96، افزایش سود، سرمایه، سود خالص و سود انباشته شركت

بانک انصار به ازای هر سهم 110 ریال سود محقق کرد

بانکداری ایرانی - بانک انصار در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 97، مبلغ 110 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 8 درصد افزایش را نشان می دهد.

رشد 700 درصدی سود هر سهم "وتوصا"

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 97، مبلغ 858 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 709 درصد افزایش را نشان می دهد.

سود هر سهم شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش افزایشی بود

بانکداری ایرانی - شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود مبلغ یک هزار و ۲۴۰ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۵۲ درصد افزایش داشته است.

سود هر سهم "قهکمت" افزایشی بود

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، قند هکمتان با سرمایه ۲۷۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷، مبلغ ۳۲۲ میلیارد و ۷۴۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۱۸۰ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل ۷۸ درصد افزایش را نشان می دهد.شرکت قند هکمتان، اعلام کرده است عدد فوق نسبت به گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده، به سبب کاهش بهای فروش و همچنین افزایش سایر درامدهای عملیاتی، ۲ درصد رشد داشته است.با احتساب سود...

افزایش دو هزار درصدی سود هر سهم "دکوثر"

شرکت داروسازی کوثر در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود مبلغ ۱۰۱ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته یک هزار و ۹۲۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

"درازک" به هر سهم یک هزار و ۳۷۵ ریال اختصاص داد

شرکت لابراتوارهای رازک در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود مبلغ یک هزار و ۳۷۵ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۳۶ درصد افزایش داشته است.

سود هر سهم"سپ" افزایشی بود

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود مبلغ یک هزار و ۲۴۰ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۵۲ درصد افزایش داشته است.

اخبار گوناگون