روی خط خبر

آب و هوا

عبارت آب و هوا از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

روزنامه وطن امروز | شماره :2540

در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی با حمله تروریست های وابسته به آمریکا و سعودی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، 25 نفر شهید و 60 نفر زخمی شدندجنایت شهریور گروه سیاسی: صبح روز گذشته در جریان برگزاری رژه نیروهای مسلح در اهواز، یک تیم تروریستی با حمله از پشت جایگاه مراسم، رژه را به رگبار بست. اعضای این حمله تروریستی، که بعداً گروه تروریستی الاحوازیه مسؤولیت آن را قبول کرد، شامل 4 نفر بودند که با استقرار در ساختمان و پارک پشت محل برگزاری، اقدام به این حمله تروریستی کردند. نکته قابل توجه در جریان این حمله...

روزنامه وطن امروز | شماره :2540

در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی با حمله تروریست های وابسته به آمریکا و سعودی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، 25 نفر شهید و 60 نفر زخمی شدندجنایت شهریور گروه سیاسی: صبح روز گذشته در جریان برگزاری رژه نیروهای مسلح در اهواز، یک تیم تروریستی با حمله از پشت جایگاه مراسم، رژه را به رگبار بست. اعضای این حمله تروریستی، که بعداً گروه تروریستی الاحوازیه مسؤولیت آن را قبول کرد، شامل 4 نفر بودند که با استقرار در ساختمان و پارک پشت محل برگزاری، اقدام به این حمله تروریستی کردند. نکته قابل توجه در جریان این حمله...

روزنامه وطن امروز | شماره :2540

در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی با حمله تروریست های وابسته به آمریکا و سعودی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، 25 نفر شهید و 60 نفر زخمی شدندجنایت شهریور گروه سیاسی: صبح روز گذشته در جریان برگزاری رژه نیروهای مسلح در اهواز، یک تیم تروریستی با حمله از پشت جایگاه مراسم، رژه را به رگبار بست. اعضای این حمله تروریستی، که بعداً گروه تروریستی الاحوازیه مسؤولیت آن را قبول کرد، شامل 4 نفر بودند که با استقرار در ساختمان و پارک پشت محل برگزاری، اقدام به این حمله تروریستی کردند. نکته قابل توجه در جریان این حمله...

روزنامه وطن امروز | شماره :2540

در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی با حمله تروریست های وابسته به آمریکا و سعودی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، 25 نفر شهید و 60 نفر زخمی شدندجنایت شهریور گروه سیاسی: صبح روز گذشته در جریان برگزاری رژه نیروهای مسلح در اهواز، یک تیم تروریستی با حمله از پشت جایگاه مراسم، رژه را به رگبار بست. اعضای این حمله تروریستی، که بعداً گروه تروریستی الاحوازیه مسؤولیت آن را قبول کرد، شامل 4 نفر بودند که با استقرار در ساختمان و پارک پشت محل برگزاری، اقدام به این حمله تروریستی کردند. نکته قابل توجه در جریان این حمله...

روزنامه وطن امروز | شماره :2540

در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی با حمله تروریست های وابسته به آمریکا و سعودی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، 25 نفر شهید و 60 نفر زخمی شدندجنایت شهریور گروه سیاسی: صبح روز گذشته در جریان برگزاری رژه نیروهای مسلح در اهواز، یک تیم تروریستی با حمله از پشت جایگاه مراسم، رژه را به رگبار بست. اعضای این حمله تروریستی، که بعداً گروه تروریستی الاحوازیه مسؤولیت آن را قبول کرد، شامل 4 نفر بودند که با استقرار در ساختمان و پارک پشت محل برگزاری، اقدام به این حمله تروریستی کردند. نکته قابل توجه در جریان این حمله...

روزنامه وطن امروز | شماره :2540

در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی با حمله تروریست های وابسته به آمریکا و سعودی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، 25 نفر شهید و 60 نفر زخمی شدندجنایت شهریور گروه سیاسی: صبح روز گذشته در جریان برگزاری رژه نیروهای مسلح در اهواز، یک تیم تروریستی با حمله از پشت جایگاه مراسم، رژه را به رگبار بست. اعضای این حمله تروریستی، که بعداً گروه تروریستی الاحوازیه مسؤولیت آن را قبول کرد، شامل 4 نفر بودند که با استقرار در ساختمان و پارک پشت محل برگزاری، اقدام به این حمله تروریستی کردند. نکته قابل توجه در جریان این حمله...

روزنامه وطن امروز | شماره :2540

در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی با حمله تروریست های وابسته به آمریکا و سعودی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، 25 نفر شهید و 60 نفر زخمی شدندجنایت شهریور گروه سیاسی: صبح روز گذشته در جریان برگزاری رژه نیروهای مسلح در اهواز، یک تیم تروریستی با حمله از پشت جایگاه مراسم، رژه را به رگبار بست. اعضای این حمله تروریستی، که بعداً گروه تروریستی الاحوازیه مسؤولیت آن را قبول کرد، شامل 4 نفر بودند که با استقرار در ساختمان و پارک پشت محل برگزاری، اقدام به این حمله تروریستی کردند. نکته قابل توجه در جریان این حمله...

روزنامه وطن امروز | شماره :2540

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی حادثه تروریستی در اهوازاین جنایت ادامه توطئه دولت های دست نشانده آمریکا استدر پی حادثه تروریستی صبح دیروز در رژه نیروهای مسلح در اهواز، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای پیامی صادر کردند. متن پیام رهبر حکیم انقلاب اسلامی به شرح زیر است.بسمه تعالیحادثه تلخ و تأسفبار شهادت جمعی از مردم عزیزمان در اهواز به دست تروریست های مزدور، یک بار دیگر قساوت و خباثت دشمنان ملت ایران را آشکار ساخت. این مزدوران قسی القلب که به روی زن و کودک و مردم بیگناه آتش می گشایند وابسته به همان مدع...

روزنامه وطن امروز | شماره :2540

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی حادثه تروریستی در اهوازاین جنایت ادامه توطئه دولت های دست نشانده آمریکا استدر پی حادثه تروریستی صبح دیروز در رژه نیروهای مسلح در اهواز، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای پیامی صادر کردند. متن پیام رهبر حکیم انقلاب اسلامی به شرح زیر است.بسمه تعالیحادثه تلخ و تأسفبار شهادت جمعی از مردم عزیزمان در اهواز به دست تروریست های مزدور، یک بار دیگر قساوت و خباثت دشمنان ملت ایران را آشکار ساخت. این مزدوران قسی القلب که به روی زن و کودک و مردم بیگناه آتش می گشایند وابسته به همان مدع...

روزنامه وطن امروز | شماره :2540

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی حادثه تروریستی در اهوازاین جنایت ادامه توطئه دولت های دست نشانده آمریکا استدر پی حادثه تروریستی صبح دیروز در رژه نیروهای مسلح در اهواز، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای پیامی صادر کردند. متن پیام رهبر حکیم انقلاب اسلامی به شرح زیر است.بسمه تعالیحادثه تلخ و تأسفبار شهادت جمعی از مردم عزیزمان در اهواز به دست تروریست های مزدور، یک بار دیگر قساوت و خباثت دشمنان ملت ایران را آشکار ساخت. این مزدوران قسی القلب که به روی زن و کودک و مردم بیگناه آتش می گشایند وابسته به همان مدع...

اخبار گوناگون