روی خط خبر

آمینوبوتیریک

عبارت آمینوبوتیریک از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

روزنامه ابتکار - مغز چگونه از خاطرات محافظت می‌کند؟

پژوهشگران دانشگاه آکسفورد در بررسی جدیدی، به نحوه محافظت مغز از خاطرات پی بردند. به گزارش ایسنا و به نقل از نوروساینس نیوز ، پژوهشگران دانشگاه آکسفورد موفق شدند مکانیسم دقیق نورون هایی که یادآوری خاطرات را ممکن می سازند، مشخص کنند. در این بررسی به شرکت کنندگان، وظایفی مربوط به حافظه واگذار شد. هر شرکت کننده باید در عرض دو روز، دو خاطره دارای اشتراک اما جداگانه را به خاطر می سپرد. پژوهشگران در روز سوم، ارتباط میان دو خاطره را با کمک یک اسکنر ام . آر. آی بررسی کردند. یافته های این پژوهش نشان می ده...

اخبار گوناگون