روی خط خبر

اجرای قانون بودجه

عبارت اجرای قانون بودجه از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

تسویه مطالبات بانک‌ها با بخش تولید چگونه انجام می‌شود؟

بانک مرکزی با هدف اجرای قانون بودجه و دستورالعمل بخشودگی جرایم بدهی های بانکی تولیدکنندگان، وارد عمل شد. بر اساس بخشنامه جدید با هدف مساعدت به بنگاه های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری و تسهیل تسویه مطالبات بانک ها، تفسیر قانونی بند «و» تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.پیش از این و در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شد...

اخبار گوناگون