روی خط خبر

اسکاندیناوی

عبارت اسکاندیناوی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

روزنامه ابتکار - احضار سفیر ایران در نروژ

نروژ روز پنج شنبه سفیر ایران در این کشور را به دلیل آن چه مظنون بودن ایران در دست داشتن ترور یک چهره گروهک تروریستی الاحوازیه و دخیل بودن یک شهروند نروژی با پیشینه ایرانی در این پرونده، عنوان شده، احضار کرد.به گزارش ایسنا، اینه اریکسن سورید، وزیر امورخارجه نروژ در بیانیه ای گفت که در دیدار با وزیران خارجه کشورهای اسکاندیناوی، تاکید کردیم اقدامی که در یک بازجویی در دانمارک روشن شده است، غیر قابل قبول است. او مدعی شد: ما این موقعیتی را که در دانمارک به وجود آمده است و این موضوع را که یک شهروند نرو...

روزنامه ابتکار - تجربه دولت اجتماعی در آسیای میانه

مهدی زال زاده*- جمهوری های آسیای میانه با مدل اسکاندیناوی که ترکیبی از سرمایه داری بازار آزاد با قراردادهای جمعی در سطح ملی به همراهی نظام رفاهی گسترده است، با اطمینان برای ایجاد دولت اجتماعی تلاش می کنند. ترکیب موفق عناصر کاپیتالیستی و سوسیالیستی در مدل اسکاندیناوی بگونه ای است که در آن، نقاط ضعف سرمایه داری بوسیله نقاط قوت سوسیالیسم برطرف شده است تا رفاه مردم را فراهم سازد. موفقیت مدل اسکاندیناوی توسعه اقتصاد را از سطح درآمد سرانه ناخالص داخلی کشورهای آسیای میانه و از جایگاه این کشورها در رت...

اخبار گوناگون