روی خط خبر

المیرا شریفی مقدم

عبارت المیرا شریفی مقدم از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

منابع 3 برابر شده اما یارانه همان 45 هزار تومان است!

لایحه بودجه 98 منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها حدود 142 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این عدد در سال 90 حدود 50 هزار میلیارد تومان بود. یعنی منابع 3 برابر شده اما رقم یارانه نقدی همان 45 هزار تومان سال 90 است!

اخبار گوناگون