روی خط خبر

رییس سازمان امور مالیاتی

عبارت رییس سازمان امور مالیاتی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

کارتخوان‌های بانکی از سال آینده مشمول مالیات می‌شوند

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با همکاری سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات چارچوبی ایجاد می شود تا کارتخوان های بانکی فعال در داخل و خارج از کشور مالیات اخذ شود.

اخبار گوناگون