روی خط خبر

سلطه

عبارت سلطه از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

روزنامه همدلی - سزای سلطان خسیس

آریوبرزن تلکاچالی- سعدی که روانش شاد باد، در گلستان در باب در سیرت پادشاهان حکایت شماره14 آورده است:«یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت سستی کردی و لشکر به سختی داشتی، لاجرم دشمنی صعب روی نهاد، همه پشت بدادندچو دارند گنج از سپاهی دریغ/دریغ آیدش دست بردن به تیغیکی را از آنان که غدر کردند با من دَمِ دوستی بود ملامت کردم و گفتم دون است و بی سپاس و سفله و ناحق شناس که به اندک تغیر حال از مخدوم قدیم بر گردد و حقوق نعمت سال ها در نوردد، گفت ار به کرم معذور داری شاید که اسبم درین واقعه بی جو بود و ن...

روزنامه همدلی - روز را شب دیدن و شب را روز دیدن سلاطین

آریوبرزن تلکاچالی- سعدی که روانش شاد باد، در گلستان در باب در سیرت پادشاهان حکایت شماره31 آورده است:«وزرای نوشیروان در مهمی از مصالح مملکت اندیشه همی کردند و هر یکی از ایشان دگرگونه رای همی زدند و ملک همچنین تدبیری اندیشه کرد. بزرجمهر را رای ملک اختیار آمد. وزیران در نهانش گفتند رای ملک را چه مزیّت دیدی بر فکر چندین حکیم. گفت به موجب آن که انجام کارها معلوم نیست و رای همگان در مشیت است که صواب آید یا خطا، پس موافقت رای ملک اولی تر است تا اگر خلاف صواب آید، به علت متابعت از معاتبت ایمن باشم.اگر خ...

روزنامه همدلی - یکی بندگی خدا می‌کند، دیگری بندگی سلطان

آریوبرزن تلکاچالی- سعدی که روانش شاد باد، در گلستان در باب سیرت پادشاهان حکایت شماره29 آورده است:«یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت و همت خواست که روز و شب به خدمت سلطان مشغولم و به خیرش امیدوار و از عقوبتش ترسان. ذوالنّون بگریست و گفت: اگر من خدای را عزّوجلّ چنین پرستیدمی که تو سلطان را، از جمله صدّیقان بودمی.ور وزیر ازخدا بترسیدیهمچنان کز ملک، ملک بودی» خوانشابتدا بد نیست برای آشنایی بیشتر خوانندگان با شخصیت اصلی حکایت که ذوالنون مصری است، توضیحی به اختصار به نقل از ویکی پدیا بدهم. ذوالنون از ...

روزنامه همدلی - قدرت از دستی به دست دیگر می‌رسد

آریوبرزن تلکاچالی- سعدی که روانش شاد باد، در گلستان در باب سیرت پادشاهان حکایت شماره 28 آورده است:«درویشی مجرد به گوشه ای نشسته بود پادشاهی برو بگذشت. درویش از آن جا که فراغ ملک قناعت است سر نیاورد و التفات نکرد. سلطان از آنجا که سطوت سلطنت است برنجید و گفت: این طایفه خرقه پوشان امثال حیوان اند و اهلیت و آدمیت ندارند. وزیر نزدیکش آمد و گفت: ای جوان مرد سلطان روی زمین بر تو گذر کرد، چرا خدمتی نکردی و شرط ادب به جای نیاوردی؟ گفت سلطان را بگوی توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو دارد و دیگر بدا...

سلطان قیر اعدام شد | اقتصاد ایران

شنبه ، ۱ دی ۱۳۹۷ ، ۱۰:۱۵ طلانیوز: حکم اعدام «حمیدرضا باقری درمنی» معروف به «سلطان قیر» که با تشکیل باند کلاهبرداری، به اقدامات مجرمانه دست زده بود، بامداد شنبه اجرایی شد.به گزارش از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پرونده باقری درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر 156 جلد و بیش از 25 هزار برگ می باشد، با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شد.محکوم علیه باقری درمنی در سالیان متمادی با تشکیل باند، به اقد...

روزنامه همدلی - وقتی دعای دهقان‌زاده‌ای کارگر می‌افتد

آریوبرزن تلکاچالی- سعدی که روانش شاد باد، در گلستان در باب سیرت پادشاهان حکایت شماره22 آورده است: «یکی را از ملوک مرضی هایل بود که اعادت ذکر آن ناکردن اولی طایفه حکمای یونان متفق شدند که مرین درد را دوایی نیست، مگر زهره آدمی به چندین صفت موصوف بفرمود طلب کردن.دهقان پسری یافتند بر آن صورت که حکیمان گفته بودند، پدرش را و مادرش را بخواند و به نعمت بیکران خشنود گردانیدند و قاضی فتوی داد که خون یکی از رعیت ریختن سلامت پادشه را روا باشد. جلاد قصد کرد، پسر سر سوی آسمان بر آورد و تبسم کرد. ملک پرسیدش که...

روزنامه همدلی - بخشش خداوند جز نکویی با خلق میسر نشود

آریوبرزن تلکاچالی- در شماره قبل نوشتیم که سعدی که روانش شاد باد، در گلستان در باب سیرت پادشاهان، حکایت بیستم از غفلت وزیری برای تخریب خانه رعیت و ایجاد خزانه سلطان نوشتیم. در ادامه بخش اول آن حکایت آمده است:«سر جمله حیوانات گویند که شیر است و اَذلّ جانوران خر و به اتفاق خر بار بر به که شیر مردم در.مسکین خر اگرچه بی تمیزست/ چون بار همی برد عزیزستگاوان و خران بار بردار/ به ز آدمیان مردم آزارباز آمدیم به حکایت وزیر غافل، ملک را ذمائم اخلاق او به قرائن معلوم شد در شکنجه کشید و به انواع عقوبت بکشت.ح...

روزنامه همدلی - برای ستمکار لعنت می‌ماند

آریوبرزن تلکاچالی- سعدی که روانش شاد باد، در گلستان در باب سیرت پادشاهان، حکایت بیستم می نویسد:«غافلی را شنیدم که خانه رعیت خراب کردی تا خزانه سلطان آباد کند، بی خبر از قول حکیمان که گفته اند هر که خدای را عزّوجلّ بیازارد تا دل خلقی به دست آرد، خداوند تعالی همان خلق را برو گمارد تا دمار از روزگارش بر آرد.آتش سوزان نکند با سپند/آنچه کند دود دل دردمندسر جمله حیوانات گویند که شیر است و اَذلّ جانوران خر و به اتفاق خر بار بر به که شیر مردم در.مسکین خر اگرچه بی تمیزست/ چون بار همی برد عزیزستگاوان و خ...

روزنامه همدلی - امان از تلون طبع پادشاهان

آریوبرزن تلکاچالی: سعدی که روانش شادباد، در گلستان در باب سیرت پادشاهان، حکایت پانزدهم می نویسد:«سیه گوش را گفتند ترا ملازمت صحبت شیر به چه وجه اختیار افتاد گفت تا فضله صیدش می خورم وز شر دشمنان در پناه صولت او زندگانی می کنم. گفتندش اکنون که به ظلّ حمایتش در آمدی و به شکر نعمتش اعتراف کردی، چرا نزدیک تر نیایی تا به حلقه خاصانت در آرد و از بندگان مخلصت شمارد؟ گفت: همچنان از بطش او ایمن نیستم.اگر صد سال گبر آتش فروزد/ اگر یک دم درو افتد بسوزدافتد که ندیم حضرت سلطان را زر بیاید و باشد که سر برود و...

اخبار گوناگون