روی خط خبر

شفافت

عبارت شفافت از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

انجام 50هزار میلیاردتومان تراکنش درسامانه تدارکات الکترونیکی

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از انجام بیش از انجام 50 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی در این سامانه در پنج سال گذشته تا امروز خبر داد که بیش از 56 درصد آن در 10 ماه نخست امسال بوده است.

اخبار گوناگون