روی خط خبر

فراجناحی

عبارت فراجناحی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

روزنامه ابتکار - «ابتکار» از تعارض بین واژه‌های جناحی و فراجناحی در ادبیات سیاسی کشور گزارش می‌دهد

فراجناحی یا فرار از مسئولیت حزبی الهام برخورداردولت فراجناحی عبارتی است که مدت هاست در ادبیات سیاسی کشور وارد شده و در واقع بین گروه های سیاسی کشور فراجناحی بودن تبدیل به موضوعی چالش برانگیز شده است. دولت ها متاسفانه بعد از هر انتخاباتی اعلام می کنند که ما دولت فراجناحی هستیم. آیا منظور از دولت فراجناحی، دولتی است که لزوماً کابینه اش از چند جناح و گروه سیاسی باشد؟ در یک نظام دموکراتیک هیچ فردی بدون تکیه بر یک جناح و یا حزب با مرزهای شفاف و معین نمی تواند مدعی به دست گرفتن قدرت باشد. اما چه اتفا...

اخبار گوناگون