روی خط خبر

فعالان صنایع

عبارت فعالان صنایع از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

وقت‌کشی برای حذف دلالان مواد اولیه بطری!

به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی، علیرغم گذشت یک ماه از پیشنهاد حذف مرحله خرید تولیدکنندگان پریفورم از بورس، کماکان تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده است؛ راهکاری که می تواند عاملی برای حذف دلالان و دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به مواد اولیه بطری و ثبات قیمت ها باشد.

اخبار گوناگون