روی خط خبر

قبض های مجازی

عبارت قبض های مجازی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

تعرفه‌های جدید مشترکان پرمصرف در مراحل نهایی تصویب است

وزیر نیرو با تاکید بر این که تعرفه های جدید مشترکان پرمصرف در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، گفت: پیش از اعمال این تعرفه ها، آگاهی لازم با صدور قبض های مجازی به مشترکان پرمصرف داده خواهد شد که در جریان تعرفه های جدید در صورت ادامه مصرف دوره های پیشین خود قرار بگیرند.

اخبار گوناگون