روی خط خبر

متعلم

عبارت متعلم از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

روزنامه همدلی - خودباوری و آسیب های آن!

حسن دادخواه‪-‬ اصطلاحاتی مانند “اعتماد به نفس” ، “ خودباوری”، “ خود اتکایی” و اصطلاحات تخصصی و عمومی دیگر به همین معنا، که در دانش روان شناسی تربیتی و همچنین در گفت و گوهای مردمی رایج است، همگی بر مدار لزوم تقویت و بکارگیری توان و استعداد فردی می چرخد. این اعتماد به نفس و خودباوری، از سویی دیگر موجب استقلال یافتن و برپای خویش ایستادن و احساس” داشتن شخصیت” در افراد می شود.بر این پایه، در روان شناسی تربیتی کوشش می شود تا از راه های گوناگون زمینه های داشتن این آمادگی از دوران کودکی و نوجوانی در افر...

اخبار گوناگون