روی خط خبر

محلات فقیر

عبارت محلات فقیر از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

مبادا پخش نذری منجر به اسراف شود

تقی رهبر در گفت وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به هشتمین آیه سوره انسان، اظهار کرد: در پخش نذری، اولویت با نیازمندان است حال نیازمند هرکجا که باشد. برای مثال در محلات فقیر شهر یا روستاهای دور افتاده.وی ادامه داد: گاهی موارد نذری منجر به اسراف می شود که باید توجه کنند پخش کردن نذری ها منجر به اسراف نشود یا در یک خانه جمع نشود که موجب شود به مناطق فقیر و نیازمند نرسد.مشاور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: البته مردم نمی توانند این چندکیلو برنجی که می خواهند نذر کنند را به سیستان وبلوچستان یا یم...

اخبار گوناگون