روی خط خبر

مدیرعامل اتحادیه

عبارت مدیرعامل اتحادیه از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

تشکیل بانک جدید ممکن نیست

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف معتقد است با سهم ناچیز بخش تعاون در اقتصاد نمی توان یک بانک تخصصی برای تعاونی ها تشکیل داد. او می گوید به جای تشکیل یک بانک دیگر در بخش تعاون، سرمایه بانک توسعه تعاون تقویت شود.

اخبار گوناگون