روی خط خبر

معاونت مالی و خزانه داری کل وزارت اقتصاد

عبارت معاونت مالی و خزانه داری کل وزارت اقتصاد از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

کدام بانک ها درفهرست مجاز تسویه "اخزا" قرار گرفتند؟

معاونت مالی و خزانه داری کل وزارت اقتصاد فهرست بانک های مجاز مشمول تسویه اوراق خزانه را به روزرسانی کرد.معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل وزارت اقتصاد در نامه ای به ادارات اقتصادی استان ها با اشاره به اتمام ظرفیت تعدادی از بانک ها، فهرست بانک های مجاز مشمول تسویه از طریق صدور اوراق تسویه خزانه را اعلام کرد.براین اساس،ظرفیت بانک های ملی، ملت، شهر، دی، تجارت، رفاه کارگران، کوثر، پست بانک، پاسارگاد، صادرات، پارسیان، توسعه تعاون و موسسه مالی و اعتباری ملل به اتمام رسیده است.با توجه به اتمام ظرفیت با...

اخبار گوناگون