روی خط خبر

مورفین

عبارت مورفین از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

روزنامه ابتکار - جولان معتادان در پارک

محله های شوش، مولوی، دروازه غار و هرندی سال هاست که با نام معتادان و خرده فروش ها گره خورده، به طوری که بین خودشان یک خیابان به محله معتادان حشیش و شیشه و محله ای به معتادان تریاک اسم گذاری شده است. بارها خبر پاکسازی این مناطق از معتادان و خرده فروشان در رسانه ها منتشر شده اما این معابر همچنان پایگاه معتادان و خرده فروشان باقی مانده و آنها همانند قارچ دوباره سبز شدند.شب یا روز، فرقی ندارد در هر ساعت می توان معتادان را دید که به مصرف مواد مشغولند. زندگی مردم اعم زن و کودک پیر و جوان، محصل و کاسب ...

اخبار گوناگون