روی خط خبر

نانوکپسول های پلیمری

عبارت نانوکپسول های پلیمری از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

یک محصول جدید دانش بنیان در سبزوار تولید شد

عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری گفت: برای نخستین بار در کشور محصول دانش بنیان 'نانوکپسول های پلیمری محتوی مواد اکتان افزای بنزین' با هدف بهسوزی بنزین در این دانشگاه تولید شد.

اخبار گوناگون