روی خط خبر

ناوبری هوایی ایران

عبارت ناوبری هوایی ایران از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

استفاده از برق خورشیدی در شرکت فرودگاه‌ها

مدیرکل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از برنامه ریزی این شرکت برای استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق مصرفی عمومی (غیر عملیاتی) خبر داد.به گزارش مهر به نقل از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، عباس وفایی با اعلام این که برنامه ریزی برای استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق مصرفی عمومی (غیر عملیاتی) شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران انجام شده، عنوان کرد: استفاده از انرژی های سبز دوستدار محیط زیست و انرژی هایی که غیرفسیلی هستند و گاز گلخانه ای تول...

استفاده از برق خورشیدی در شرکت فرودگاه‌ها

مدیرکل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از برنامه ریزی این شرکت برای استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق مصرفی عمومی (غیر عملیاتی) خبر داد.به گزارش مهر به نقل از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، عباس وفایی با اعلام این که برنامه ریزی برای استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق مصرفی عمومی (غیر عملیاتی) شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران انجام شده، عنوان کرد: استفاده از انرژی های سبز دوستدار محیط زیست و انرژی هایی که غیرفسیلی هستند و گاز گلخانه ای تول...

کاهش ۱۲ درصدی پروازهای خارجی در فرودگاه‌های کشور

بر اساس آمار منتشر شده شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، در نیمه نخست امسال بیش از ۲۳۰ هزار پرواز در فرودگاه های کشور انجام شده و حدود ۲۸ میلیون مسافر به وسیله این پروازها جابجا شده اند.به گزارش تسنیم، در نیمه نخست امسال ۲۳۰ هزار و ۱۳۶ پرواز در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها و ۵ فرودگاه اختصاصی کشور صورت گرفته و ۲۷ میلیون و ۹۱۶هزار و ۳۰۴ نفر مسافر و ۲۸۴ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۵۱۶کیلوگرم بار توسط این پروازها جابجا شده اند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۰ درصد، ۱۳ و ۱۱درص...

اخبار گوناگون