روی خط خبر

نگارگران

عبارت نگارگران از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

روزنامه ابتکار - خلاقیت، عنصر گم‌شده در نگارگری

فاطمه امین الرعایانگارگری، به عنوان یکی از قدیمی ترین هنرهای ایرانی دربرگیرنده بخشی از هویت ایرانی است. سال ها نگارگران با دستان توانای خود، با الهام از آنچه که در روزگار خود می دیدند و تلفیق آن با خیال پردازی های هنرمندانه شان، تلاش می کردند تا تصاویری از روزگار خود را برای آیندگان ثبت کنند. اما در نگارگری معاصر، آنچه بیش از هر چیز خودنمایی می کند، تقلید و مشق از کار اساتید قرن های گذشته است، گویی هنرمندان این عرصه، به جز مواردی انگشت شمار، علاقه چندانی در به کار بردن خلاقیت در کنار تکنیک فوق ا...

اخبار گوناگون