روی خط خبر

کارتن خواب ها

عبارت کارتن خواب ها از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

روزنامه ابتکار - مینی بوس مزاحم در قلب منطقه 11 پایتخت

آن طور که ساکنان محله اسکندری پایتخت می گویند حدود 2 سال است مینی بوسی با آرم (نشان) شهرداری در خیابان رها شده و کسی نه مسئولیت آن را می پذیرد و نه آن را جمع آوری می کند.حالا پس از 2 سال می گویند این گُل به سبزه نیز آراسته و داخل مینی بوس اسقاطی به محلی برای تجمع معتادان و کارتن خواب ها نیز تبدیل شده به طوری که داد ساکنان محله را درآورده است. ساکنان محل می گویند تماس های مکرر با شهرداری و پلیس هم افاقه نکرده است و هرکدام مسئولیت را به گردن دیگری می اندازند.به گفته شورایار محله اسکندری، سر و کله ...

اخبار گوناگون