روی خط خبر

کارنه تیر

عبارت کارنه تیر از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

خرید «کارنه تیر» برای کامیون داران با تدبیر بانک مرکزی حل می‌شود

رییس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه تحریم های بانکی حوزه حمل و نقل بین الملل را دچار مشکل کرده،گفت:خرید «کارنه تیر» برای کامیون داران با تدبیر بانک مرکزی حل می شود.به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، مرتضی صفاری نطنزی با اشاره به مشکلاتی که پس از وضع تحریم های بانکی برای حوزه حمل و نقل بین الملل رخ داده است، اظهار داشت: قرار شد که بانک مرکزی با اختصاص ارز به حوزه حمل و نقل بین المللی مشکل آن ها را حل کند که در خصوص نحوه حل و فصل این مشکل جلساتی برگزار می شود.ریی...

خرید «کارنه تیر» برای کامیونداران با تدبیر بانک مرکزی حل می‌شود

رییس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه تحریم های بانکی حوزه حمل و نقل بین الملل را دچار مشکل کرده، گفت: خرید «کارنه تیر» برای کامیون داران ایرانی با تدبیر بانک مرکزی حل می شود.

اخبار گوناگون